Pressmeddelande -

Dygnsrapport Blekinge

20 oktober


Här följer ett urval av dygnets händelser. Informationen är av karaktären "akutinformation" det vill säga ger upplysning om inträffade händelser utan detaljerad information.
...................................................................
Informationen hanteras i huvudsak av Kommunikationscentralens informatörer som nås via telefon måndagar till och med lördagar 07:00 och 23:00 och söndagar mellan 09:00 och 17:30.
Polisens nationella telefonnummer är 114 14.
..................................................................

00:59 Holmsjö. En personbil kolliderar med ett vildsvin på väg 28 i höjd med Fur. Inga personskador rapporterade.

Mellan klockan 01:00 och 07:00 skrevs 9 händelserapporter. Inga av dessa gällde stöld eller våldsbrott.

Cindy Schönström-Larsson

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Blekinge