Pressmeddelande -

Dygnsrapport, Jönköping

Måndag 29 maj Här presenteras ett urval av de händelser som under måndagen registrerats vid Länskommunikationscentralen i Jönköpings län. 14.59 Prinseryd, Jönköping. Trafikolycka. Vid Risbrodammen har en bilist kolliderat med en älg. En person skadades lindrigt. Älgen sprang till skogs och jakträttsinnehavare underrättades. Stora materiella skador på bilen. 16.08 Järsnäs, Lekeryd. Brand i lada. En cirka trehundra kvadratmeter stor lada som fattat eld. I ladan var en antikaffär inrymd. Då brandorsaken är oklar har platsen spärrats av i avvatkan på en kriminalteknisk undersökning. 16.36 Jönköping. Snatteri. En person som uppmärksammats då denne snattat varor i en livsmedelsbutik. Polis identifierar gärningsmannen och en anmälan skrivs. 16.52 Värnamo. Grov misshandel, stöld. En man som anmält att denne blivit misshandlad av flera personer i sin bostad. Innan gärningsmännen lämnade lägenheten stals de även föremål från platsen. Brottsplatsen undersöks av polis och en anmälan upprättas.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping