Pressmeddelande -

Dygnsrapport, Skåne

23 maj På sidan publiceras ett urval av händelser som inträffat under dygnet i polismyndigheten i Skåne. Informationen är av karaktären "akutinformation" dvs ger upplysning om inträffade händelser utan detaljerad information i den enskilda händelsen. 02:41 Nordöstra Skåne. Ett timmerlastat släp tippar i diket på E 22 vid trafikplats Vilan. 05:16 Nordösta Skåne. En stöld ur en parkerad lastbil på E 6 Långeberga trafikkontrollplats upptäcks. Det är i nuläget oklart vad som är stulet. Sofia Örndahl

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne