Pressmeddelande -

Försvunna Alundakvinnan Gulay Karagöz anträffad död i Valöskogarna den 24 maj

Polisen har sedan flera månader tillbaka genomfört omfattande genomsökningar i stora skogsområden kring Valö med anledning av den försvunna Alundakvinnan Gulay Karagöz som anmäldes försvunnen den 8 september 2005. I dag vid kl. 11.30-tiden har polisens insatsenhet anträffat kvarlevor från en människokropp i Valöskogarna. Kvarlevorna fördes efter avslutad kriminalteknisk undersökning på platsen till Rättsmedicinska avdelningen i Uppsala för undersökning och fastställande av identitet. I samband med identifieringsarbetet har identiteten kunnat fastställas. Det är i nuläget inte klarlagt om fyndplatsen också är den plats där kvinnan bragts om livet. Rättsmedicinsk undersökning kommer att påbörjas under morgondagen. Den 36-årige man som sedan tidigare är häktad har under kvällen förhörts med anledning av anträffandet. Någon information om vad som framkommit vid förhören kan inte lämnas. Någon ytterligare information om vad som framkommit i samband med anträffadet av Gulay Karagöz och platsen för anträffandet kan i nuläget inte lämnas då det skulle kunna försvåra det fortsatta utredningsarbetet.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala