Pressmeddelande -

God beredskap inför sommaren

Om drygt en månad börjar semesterperioden för Polisen i Värmland. Vi har god beredskap inför sommaren och bland annat har vi förstärkt vår krimjour samt anställt polisstuderande på sommarvikariat till vår anmälningsupptagning på Polisens kontaktcenter, vilka svarar på 114 14. Vi får ett värdefullt tillskott av nyutbildade poliser till Värmland i sommar, vilket bidrar till att vi kan hålla god bemanning och god beredskap under hela sommarperioden. Vi är måna om att även sommartid kunna stå för en god personalplanering och tillräckliga resurser i vår yttre verksamhet och för de evenemang i länet som kommer att ta polisens resurser i anspråk 2006. Trafikövervakning, utryckningsverksamhet, utredningsverksamhet kommer att prioriteras i sommar liksom de brott som drabbar människor i vardagen. För de som ska söka pass eller behöver komma i kontakt med våra receptioner kommer vi i stort sett att kunna behålla vår tillgänglighet på våra huvudexpeditioner i Arvika, Torsby, Kristinehamn samt Karlstad. För expeditionen i Karlstad sker ingen förändring i öppethållande. För övriga expeditioner i länet håller vi ett reducerat öppethållande. Mera information om sommarens öppettider publiceras i anslutning till sommarperioden på www.varmland.polisen.se samt i länets dagspress. Yvonne Carlsten Informationschef Tfn; 070-609 89 70

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Värmland