Pressmeddelande -

Nya trafiksäkerhetskameror i drift

Polisens och Vägverkets arbete med att etablera nya trafiksäkerhetskameror fortsätter planenligt. I dag tas den första sträckan med tio nya trafiksäkerhetskameror i drift. I veckan tas ytterligare sex sträckor med 55 kameror i drift. Samtidigt som allt fler kameror monteras byggs kapaciteten att handlägga ärenden successivt upp under 2006. Inför sommartrafiken beräknas 250 kameror vara i bruk och skötas från utredningsenheten i Kiruna. Ytterligare 450 kameror kommer att tas i drift under året. I Kiruna utreds hastighetsöverträdelser som registrerats av trafiksäkerhetskamerorna av specialutbildade civila utredare. De leds av poliser som är förundersökningsledare. Vid enheten arbetar i dag åtta utredare. När hela systemet är utbyggt kommer 50 personer att utreda fortkörningar. Vid full drift kommer det att finnas kapacitet att utreda 200 000 ärenden per år i motsvarighet till de 24 000 ärenden som hanterades av polismyndigheterna under förra året. Trafiksäkerhetskamerorna är ett komplement till Polisens traditionella trafikövervakning med laserinstrument och radar. Kamerorna är placerade på det mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Varje övervakad sträcka är väl skyltad. Ingen ska behöva bli överraskad av en kamera. - Att förmå trafikanterna att hålla rätt hastighet är en av Polisens viktigaste uppgifter för att öka trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetskamerorna är ett värdefullt verktyg i det arbetet. Kamerorna ökar säkerheten på utsatta vägar och gör att Polisen kan koncentrera sitt trafiksäkerhetsarbete till andra vägar samt arbeta med andra frågor som exempelvis rattonykterhet, säger rikspolischef Stefan Strömberg. - Syftet med trafiksäkerhetskamerorna är att få trafikanterna att hålla hastigheten och därmed rädda liv. Vår förhoppning är att ingen ska åka fast för fortkörning utan att kamerorna ska vara ett stöd åt trafikanten, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. De första sju vägsträckorna som nu tas i drift är riksväg 50 vid Askersund och riksväg 70 söder om Sala, E4 Norrköping-Skärblacka, E22 Gladhammar (Västervik), Rinkabyholm (Kalmar), Påboda (Torsås) och Riksväg 23 Lövhult (Växjö). För mer information kontakta: Sven-Olov Hansson, chef, Kirunaenheten, 070-696 81 20 Anneli Bergholm Söder, trafiksansvarig, Rikspolisstyrelsen, 08-401 57 97 Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Vägverket, 0243-758 10 Pressmeddelandet sänt 30 maj 2006 av pressekreterare Carolina Ekéus 08-4019007

Ämnen

  • Motor