Pressmeddelande -

Operation "Brodway"

Från Polisen i norra Värmland kan vi rapportera att vi för närvarande genomför en kraftfull övervakning inom samtliga kommuners centrumområden. Vårt mål med övervakningen, som framförallt sker dagtid, är att återupprätta tryggheten för de medborgare som besöker centrum. Vi vill att offentliga centrummiljöer ska vara attraktiva och möjliga att vistas i, för alla nyktra invånare. Påverkade och/eller störande personer kommer under övervakningsperioden ej att tillåtas att uppehålla sig i centrumområden och de kommer inte heller att tillåtas att förarga eller antasta invånare. Vi ser i samband med övervakningen till att kommunernas områden med alkoholförtäringsförbud beaktas och överträdelser kommer att beivras. Vi vill i möjligaste mån också fånga upp de ungdomar som befinner sig i dessa miljöer. Frågor hänvisas till; Peter Åkerström, samverkansområdeschef Norr ( Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors). Tfn: 0560-279 00 Mobil: 070-609 12 38

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Värmland