Pressmeddelande -

Polisen i sommar

Sommaren är här – och med den semestertider för anställda inom de flesta verksamheter. – Vår ambition inom Polisen är att vi ska ge allmänheten en bra hjälp även i sommar, säger Stefan Gunnarsson, bitädande chef för Operativa avdelningen vid Polismyndigheten i Jönköpings län. – För polisens del innebär sommaren och semestertider, liksom under tidigare år, påfrestningar, fortsätter Stefan Gunnarsson. Vi kan inte, som inom de flesta andra yrkesområden, ersätta semesterledig personal med vikarier. Resurserna i den yttre verksamheten kommer att prioriteras så att en bra beredskap finns för att kunna ingripa när detta krävs. Vår ambition är att kunna leva upp till allmänhetens önskemål om polisiär hjälp i största möjliga omfattning. Trafikenhetens personal kommer under sommaren att utföra trafiksäkerhetsarbete över hela länet, med koncentration till E4 och de större vägarna. I största möjliga utsträckning ska också polisens arbete mot missbruk och langning till ungdom fortgå även under semesterperioden. – Tillgängligheten för allmänheten att söka och hämta pass och för andra receptionsärenden är större i sommar än tidigare, säger Stefan Gunnarsson. Aktuella öppettider vid Polisens receptioner i länet finns på www.jonkoping.polisen.se eller via 114 14 (obs. slå ej riktnummer). Kontaktperson: Stefan Gunnarsson, bitr. chef Operativa avdelningen, Polismyndigheten i Jönköpings län, tel. 036-30 90 40, fredagen den 12 maj kl.13-15

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Jönköping