Pressmeddelande -

Polisens förebyggande arbete minskade ungdomsfylleriet

Kronobergspolisens förebyggande arbete mot ungdomsfylleriet inför och under valborgshelgen gav bra resultat. Vid minst 150 tillfällen hade Polisen kontakt med ungdomar eller föräldrar i samband med ingripanden vid situationer där alkohol förekom. - Stämningen bland ungdomar under 18 år på valborgsmässoaftonen i Växjö var lugn och bra. Vi hade många bra dialoger med ungdomarna samt de föräldrar som i olika situationer fick hämta sina barn på stan förklarar Scott Goodwin, Kronobergspolisens ungdomsgrupp. Inför helgen spanande Polisen vid ett antal systembolag i länet för att förhindra langning till minderåriga. I Växjö anträffades fyra misstänkta langare vid överlämning av alkohol till ungdomar i 17-19 års åldern. I de flesta fallen rörde det som om langning av kassar fyllda med starköl. De misstänkta langarna släpptes efter förhör och alkoholen togs i beslag. 20 föräldrar kontaktades inför helgen efter att deras barn anträffats vid spaningarna runt systembolagen. Ungdomarna befann sig tillsammans med äldre ungdomar som hade alkohol med sig. Poliserna runt systembolagen kontaktade 78 ungdomar och förde en dialog med dem inför helgen. - Vi visade vår närvaro genom samtalen med ungdomarna och detta hade en klart dämpande effekt menar Scott Goodwin. Under valborgsmässoaftonen hade regnet i Kronobergs län en dämpande effekt bland ungdomarna. Men trots detta var mycket folk i rörelse i tätorterna under kvällen. Poliserna i länet var aktiva med att direktförverka alkohol för ungdomar som inte hade rätt att inneha alkohol. Vid minst 21 tillfällen direktförverkades alkohol för ungdomar i åldern 14-19 år. 29 ungdomar hämtades av sina föräldrar efter kontakt från Polisen under kvällen i länet. - Föräldrarna var mycket tacksamma för att de meddelades att deras ungdomar befann sig i en miljö där alkohol förtärdes. Föräldrarna ställde upp och hämtade sina ungdomar summerar Scott Goodwin. Kronobergspolisens arbete under Valborgshelgen förhindrade med största sannolikhet att många ungdomar råkade illa ut efter alkoholförtäring. Faktauppgifter Kronobergs län: * 7 omhändertagna enligt LOB varav 3 under 18 år under valborgsmässoafton. * 4 langare upptäckta och rapporterade under helgen. * 49 ungdomar hämtade av föräldrar efter kontakt från Polisen under helgen. * 21 direktförverkanden av alkohol från ungdomar i åldrarna 14-19 år. * 78 samtal med ungdomar runt systembolagen efter civilspaning inför helgen Robert Loeffel Informationschef

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kronoberg