Pressmeddelande -

SGI framgångrika i sitt arbete 2005

Södertörnspolisens enhet mot gängkriminalitet, Särskilda gänginsatsen –SGI, nådde mycket goda resultat 2005. Resultaten presenteras i en årsrapport som nu finns tillgänglig. Särskilda gänginsatsen har som arbetsuppgifter att bl a arbeta mot den gängkriminalitet som finns inom det geografiska område som Södertörns polismästardistrikt ansvarar för. Särskilda gänginsatsen hade som ett av sina mål för 2005 att antalet aktiva gärningsmän inom grov och/eller organiserad brottslighet skulle minska med minst 30 procent för året. Det målet uppnådde SGI med bred marginal. I en omfattande årsrapport kan man läsa mera i detalj vad SGI’s arbete mot gängkriminaliteten inom Södertörns polismästardistrikt inneburit i konkreta resultat. Som exempel kan nämnas att 14 av de kriminella man inriktat sin verksamhet mot avtjänat fängelsestraff under hela året, 38 personer dömts till fängelse under året, 16 personer dömt till annat straff än fängelse, att ytterligare fyra åtal väckts där resultatet var okänt vid årets slut och att t ex åklagare gått in som förundersökningsledare i 11 ärenden. Rapporten kan i sin helhet läsas via länken här nedan. Observera att hela rapporten är granskad och redigerad utifrån Sekretesslagens regler trots att det står på varje sida att uppgifter faller under Sekretesslagens bestämmelser. Det är en förtryckt text som redaktören inte lyckats får bort. Sekretessgranskningen är sålunda redan gjort och rapporten därmed möjlig att offentliggöra på detta vis. Frågor om rapporten eller SGI’s verksamhet i övrigt besvaras av chefen för SGI, kommissarie Fredrik Gårdare, tfn 070-895 12 08. Frågor kan även ställas till SGI’s expedition, tfn 08-401 79 79. Observera att rapporten är stor, ca 2,6 MB, och kan ta tid att ladda ner. Text: Mats Nylén, informationsansvarig vid Södertörnspolisen, tfn 08-401 70 72. SGI's årsrapport 2005 http://www.polisen.se/inter/mediacache//1690/9449/13051/15062/30300/SGI_arsredovisning_2005.pdf

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm