Pressmeddelande -

STÖRSTA KROGKONTROLLEN NÅGONSIN I GÖTEBORG

I syfte att minska krogvåldet genomförde polisen i Göteborg City en grundlig tillsynsverksamhet under fredag - och lördagsnatten i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut (FHI). Arbetet inriktades mot krogpersonalens servering av alkohol till underåriga och märkbart påverkade personer. Flera inslag i arbetsmetoden är helt nya och inte prövade tidigare i Västra Götaland. Polisen i Göteborg City har genom dold övervakning i krogmiljön haft som målsättning att upptäcka och rapportera brott mot Alkohollagen. Att servera någon märkbart påverkad person eller någon under 18 år alkohol är straffbart och kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader. - 27 krogkontroller genomfördes på restauranger och pubar i centrala Göteborg - 4 bartendrar rapporterade för olovlig dryckeshantering - 11 krogar fick anmärkning på ordning och nykterhet - 136 bartendrar/ serveringspersonal och 21 ordningsvakter har kontrollerats Våldsbrott och alkohol hänger ihop! - Detta gör vi inte för att jäklas med restaurangpersonalen, utan för att förebygga det alkoholrelaterade våldet och förbättra deras egna arbetsmiljö, säger Göran Stenström, polisinspektör Göteborg City. Forskning visar på starka samband mellan alkohol och våld. En berusad person kan lätt bli offer för t.ex. våld, rån eller våldtäkt. 80 procent av misshandelsfallen i Sverige har samband med alkoholkonsumtion. En stor mängd av det polisanmälda våldet sker i anknytning till restauranger. Oftast är både gärningsman och offer påverkade. Hög berusningsgrad och att många alkoholpåverkade människor samlas på en och samma plats ökar risken för våld. - Vi ser positivt på att polisen förstärker sin tillsyn eftersom detta gör krögare med personal än mer medvetna om sitt ansvar att förebygga våld och skador, säger Louise Bergman, projektledare RUS. Hittills har RUS utbildat 600 personer från ett 80-tal restauranger i centrala Göteborg i ansvarsfull alkoholhantering. För ytterligare information Angående polisinsatsen Polisinsatschefen polisinspektör Göran Stenström, 031-739 47 53/ 0705-87 98 65. Frågor om utbildning av restaurangpersonal och krögare i ansvarsfull alkoholservering: Louise Bergman, projektledare RUS (Restauranger Utbildning Samarbete), 070-66 11 646 Frågor om alkohollagen, regler för alkoholservering och åtgärder mot krogar besvaras av Helena Rundquist, chef för SDN Göteborg centrum, tillståndsenheten, 031-3657556

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland