Pressmeddelande -

Sveriges modernaste polishuset invigt

Under tisdagen invigdes det nya polishuset i Helsingborg av länspolismästaren Anders Danielsson. – Polishuset representerar ett miljötänkande av sällan skådat slag på alla plan. Högt ställda krav på både kvalitet och miljöaspekter har krävt mycket av leverantörer och byggare, sade länspolismästare Anders Danielsson, Polismyndigheten i Skåne, i sitt invigningstal. Vid invigningsceremonin talade även fastighetsaktiebolaget Norrportens vd Anders Wiklander och PEABs vd Mats Paulsson, vilka båda betonade det goda samarbetet mellan polisen och byggansvariga. Vidare invigdes konstverket Änglavakt som placerats utanför polishuset, liksom konst som pryder väggar inomhus. Högtidligheterna inramades av Skånepolisens sångkör och musikkår. Det nya polishuset på Berga allé 25 i Helsingborg ligger invid E4 nordost om centrum. Huset omfattar 22 000 kvadratmeter och är 100 meter långt. Polishuset utgör basen för polisverksamheten i nordvästra Skåne, ett område omfattande tio kommuner med sammanlagt 303 000 invånare. Utöver närpolisen, kriminalsektionen och annat som lyder under Polisområde Nordvästra Skåne, finns bland annat enheter från den länsgemensamma trafiksektionen samt länskriminalpolisen i det nya polishuset. – Polishuset har fått en flexibel och effektiv planlösning med säkerhet för personal och en genomtänkt anpassning till de speciella krav som ställs på polis- och rättsverksamheten. Det nya polishuset kommer att gagna personalen och vårt polisarbete, säger Anders Danielsson. Det var den 8 juli 2002 som polisstyrelsen i Skåne beslutade att uppdra åt Norrporten att bygga ett nytt polishus i Helsingborg. Den 6 maj 2004 togs det traditionsenliga första spadtaget på platsen, och den 27 februari 2006 påbörjades inflyttningen i det nya polishuset. Charley Nilsson

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne