Pressmeddelande -

Ny rapport från Riksrevisionen: Otillräcklig kontroll av punktskatter

Riksrevisionen har granskat skattekontrollen på punktskatteområdet. Punktskatterna svarar för ca 85-90 miljarder kronor av statens årliga skatteinkomster. Granskningen visar att regeringen och Skatteverket saknar en tydlig strategi för punktskattekontrollen och att det är stora brister i uppföljningen på området. Därmed minimerar inte Skatteverket risken för stora skattebortfall. - Skatteverket saknar tillförlitliga uppgifter och en samlad bild över punktskattekontrollen. Att ha en samlad bild och ett tillförlitligt underlag är nödvändigt för att kunna prioritera kontrollresurserna till väsentliga områden, säger riksrevisor Lennart Grufberg. - Kontrollen borde dessutom i större utsträckning ha inriktats mot skattskyldiga som hanterar stora skatteunderlag och mot energiskatten som är den statsfinansiellt mest betydelsefulla punktskatten. Stora brister i uppföljningen gör att Skatteverket saknar underlag för ändamålsenliga prioriteringar. Myndigheten ger energiskatten relativt sett minst kontrollresurser. Energiskatten svarar för 76 procent av punktskatteintäkterna men Skatteverket tilldelar den endast 33 procent av revisionsresurserna. Reklamskatten som bara svarar för 1 procent av skatteintäkterna tilldelas hela 25 procent av revisionsresurserna. Skatteverkets arbetsformer säkerställer inte att den mest effektiva kontrollformen används. Revision är en utökad form av kontroll och den mest kostnadskrävande. Risken är att myndigheten genomför revision även när en mindre resurskrävande kontrollform hade varit tillräcklig. Punktskatter påförs utvalda varor och tjänster som exempelvis energi, alkohol, tobak och reklam i syfte att påverka konsumtions- och produktionsmönster. Den s.k. gröna skatteväxlingen är exempel på detta. Energiskatten ska höjas och skatten på arbete ska sänkas med 30 miljarder kronor under en tioårsperiod. Rapporten Punktskattekontroll – mest reklam? RiR 2006:10 finns på www.riksrevisionen.se Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg 08-5171 40 10 eller 0734-45 20 10 Revisionschef: Charlotta Gustafsson 08-5171 41 68 eller 0734-45 21 68 Projektledare: Fredrik Engström 08-5171 42 25 eller 0734-45 22 25 Projektmedarbetare: Tina Malmberg 08-5171 41 29 eller 0734-45 21 29 Pressekreterare: Kicki Uggla 08-5171 40 84 eller 0734-45 20 84

Ämnen

  • Politik