Pressmeddelande -

Ny rapport från Riksrevisionen: Otydlig styrning av de statliga bolagen

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av de statliga bolagen. Granskningen visar att styrningen är otydlig och att det finns stora variationer i hur staten som ägare styr de statliga bolagen. Styrningen är dessutom ofta inte bindande enligt aktiebolagslagen. – Med tanke på att de statliga bolagen ska drivas affärsmässigt samtidigt som de ofta har viktiga samhällsuppdrag är det nödvändigt att alla uppdrag är tydliga. Det är också viktigt att det framgår hur avvägningar mellan olika mål ska göras. En tydlig styrning från regeringen är en förutsättning för att få väl skötta företag liksom för medborgarnas insyn och riksdagens ansvarutkrävande, säger riksrevisor Kjell Larsson. De statliga bolagen spelar en väsentlig roll i den svenska ekonomin och deras omsättning var drygt 300 miljarder förra året. Riksrevisionen har granskat den formella styrningen av 41 statliga bolag. Här ingår dels bolag som regeringen bedömer ha särskilda samhällsintressen, dels bolag som ska fylla marknadsmässiga krav. Granskningen har utgått från de dokument som respektive bolagsledning uppfattat som regeringens styrning. Slutsatserna av granskningen är att det finns stora variationer i regeringens styrning av de statliga bolagen och att bolagens uppdrag ofta är otydliga. Det finns en risk att finansiella målsättningar prioriteras på bekostnad av samhällsuppdragen – eventuella samhällsuppdrag är vanligen otydliga medan finansiella målsättningar är mer preciserade. Dessutom används ofta styrdokument som inte är beslutade av bolagsstämman och som därmed inte är bindande för bolagen. Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att regeringen inte utnyttjar aktiebolagslagens möjligheter att styra bolagen på ett tydligt och bindande sätt. Rapporten Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 finns på www.riksrevisionen.se Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson 08-5171 40 30 eller 0734-45 20 30 Revisionschef: Eiríkur Einarsson 08-5171 41 24 eller 0734-45 21 24 Projektledare: Anders Berg 08-5171 42 26 eller 0734-45 22 26 Projektmedarbetare: Hedvig Tängdén 08-5171 42 40 Presskontakt: Kicki Uggla 08-5171 40 84 eller 0734 45 20 84

Ämnen

  • Politik