Pressmeddelande -

Ny rapport från Riksrevisionen: Rikspolisstyrelsen har inte styrt polismyndigheterna

Riksrevisionens granskning visar att det finns stora brister i Rikspolisstyrelsens (RPS) styrning av polismyndigheterna. RPS har inte använt instruktionens styrinstrument – precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a. för medelsfördelning – för en effektiv styrning av polisen. − Rikspolisstyrelsen har inte levt upp till sitt ansvar att styra polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen har genom sin passiva styrning inte givit polismyndigheterna incitament till att prestera bra resultat. Polismyndigheterna har exempelvis fått behålla sina medel oavsett resultat och arbetsvolym. Rikspolisstyrelsen har inte gjort tydligt för polismyndigheterna i vilken utsträckning riksdagens och regeringens mål ska följas, säger riksrevisor Lennart Grufberg. Riksrevisionen konstaterar att RPS inte har styrt polismyndigheterna på ett effektivt sätt: • riksdagens och regeringens mål har bara delvis preciserats och därmed inte heller slagit igenom hos de 21 polismyndigheterna. • uppföljningen om målen följs i organisationen har inte varit konsekvent och systematisk • RPS inte meddelat föreskrifter för planering och uppföljning • fördelningen av medel till polismyndigheterna grundas i huvudsak på föregående års anslagsförbrukning • tillsynen har i hög grad inriktats på administrativa rutiner och ärendehandläggning istället för att säkerställa att riksdagens och regeringens mål följs. Riksrevisionens granskning av RPS styrning omfattar huvudsakligen perioden 2002-2005 och särskilt verksamhetsåret 2004. Under 2005 har RPS definierat det brottsförebyggande arbetet och påbörjat ett arbete för att förbättra mål- och resultatstyrningen för polisen. Titel: Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna RiR 2005:18 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08 5171 40 10 eller 0734 45 20 10 Revisionsdirektör: Michael Kramers, 08 5171 40 99 eller 0734 45 20 99 Projektledare: Tina J Nilsson, 08 5171 40 62 eller 0734 45 20 62 Projektmedarbetare: Charlotta Edholm, 08 5171 41 69 eller 0734 45 21 69 och Mårten Wallin, 08 5171 42 09 eller 0734 45 22 09 Presskontakt: Kicki Uggla 0734 45 20 84

Ämnen

  • Politik