Pressmeddelande -

Revisionssäsongen inledd på Ringhals

I fredags stängdes Ringhals 3 av för den årliga översynsperioden – revisionen. Det största arbetet i år är moderniseringen av turbinerna. Alla de sex lågtrycksturbinerna som varit med sedan starten 1980 skall bytas ut. Med detta vinner man inte bara mindre underhåll, utan också ytterligare cirka 40 MW elektrisk kraft. De nya turbinernas utformning gör att ångan kan utnyttjas mer effektivt, vilket ger en förbättrad verkningsgrad. Effekttillskottet ger en merproduktion med drygt 300 miljoner kilowattimmar, vilket är tillräckligt för att försörja en stad av Varbergs storlek. Ringhals 3 har också ansökt hos SKI (Statens Kärnkraftinspektion) om att få höja effekten med ytterligare 80 megawatt. Denna höjning åstadkoms genom att man tar ut mer effekt ur själva reaktorn. Tidigare har både regeringen och Miljödomstolen i Vänersborg givit klartecken till höjning av reaktoreffekten, i samband med att Ringhals fick sin nya miljödom. Om SKI ger klartecken kan systemen ställas om till 108 procents reaktoreffekt och provdrift inledas efter revisionen. Revisionen innehåller också ett par andra stora jobb, bland annat utbyte av interna delar i reaktortanken. Revisionstiden är beräknad till cirka fyra veckor. Det vill säga återstart av blocket sker vid midsommar. Vill ni veta mer om revisionen och effekthöjningarna på Ringhals 3 går det bra att ringa tf produktionschef Lennart Skärström. Ni når honom via vår växel på telefon 0340/66 70 00. Ringhals Informationsenhet 2006-05-29

Ämnen

  • Politik