Dokument -

Swedish telemarketing company RingRingRing Group celebrates UN International Telecoms Day May 17th

Stockholm, 2nd May 2006 – RingRingRing Group, a Swedish group of companies offering high-quality telemarketing, datamining and sales strategy services hosts an exciting 'Look at the future of Telemarketing' Conference and Debate at its new offices at Strandbergsgatan 61 in Stadshagen, Stockholm to celebrate the United Nations International Telecommunications day on Wednesday 17th May.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .doc

Relaterat innehåll