Bild -

UN International Telecoms Day - Successful Telemarketing conference held today in Stockholm

Stockholm, 17th May 2006 – An exciting 'Look at the future of Telemarketing' Conference and Debate at RingRingRing Group, Stockholm went extremely well today. Photograph shows some of the delegates and speakers; From left to right; Gösta Troeng, Inga-Sarah Lindholm, Marvin Mansour VD RingRingRing Group, Claes-Göran Sandberg, Johan de Champs, Thomas Åberg
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).

Ämnen

  • Massmedia