Gå direkt till innehåll
Rise lanserar tre nya avsnitt av Rise-podden i samarbete med Agneta Sjödin, om vuxna som utsatts för sexuella övergrepp på barn.
Rise lanserar tre nya avsnitt av Rise-podden i samarbete med Agneta Sjödin, om vuxna som utsatts för sexuella övergrepp på barn.

Pressmeddelande -

Rise lanserar tre nya avsnitt av Rise-podden i samarbete med Agneta Sjödin - om vuxna som utsatts sexuellt som barn.

Den 13 juli pratade Agneta Sjödin i Sommar i P1. Ett fint program som belyser Agnetas stora hjärta och mod. Samma hjärta och mod som krävs för att våga närma sig den svåra sanningen om att många vuxna i vårt samhälle i ensamhet lider, av konsekvenser från sexuella övergrepp de utsatts för som barn. Det är därför med stolthet och glädje som vi nu lanserar tre nya avsnitt av Rise-podden i samarbete med Agneta Sjödin som programledare.

Enligt en befolkningsundersökning gjord av Nationellt centrum för kvinnofrid 2014 finns det idag över en halv miljon vuxna i Sverige som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Många av dem behöver specialiserad vård för de trauman de varit med om och konsekvenserna det orsakat. En vård de flesta aldrig fått och fortfarande inte får tillgång till.

Rise-podden belyser det mest tabubelagda i vårt samhälle – att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi lyfter att det får långsiktiga konsekvenser, men också att det finns hopp. Hopp om att det går att må bättre trots allt och hopp om att vi kan förändra detta samhällsproblem med gemensamma krafter.

Över 90 % av vuxna i Rise som utsatts sexuellt som barn uppger att de utsattes för första gången i åldern 0-10 år. Drygt 70 % har väntat i 20 år eller mer innan de för första gången berättat om vad som hänt. Det innebär många år av lidande i ensamhet och stor ohälsa som följd.

Antalet vuxna som söker stöd i Rise efter barndomens övergrepp ökar kontinuerligt och många mår mycket dåligt. Än mer under den pandemi vi levt i under i snart ett och ett halvt år. Trots det har 72 % har aldrig fått frågan från vården kring om de kan ha utsatts sexuellt som barn.

”Därför har vi valt att fokusera dessa program på att bjuda in yrkesverksamma som i sitt arbete möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Vi tror och hoppas att deras kunskaper kommer att vara av stort värde för andra yrkesverksamma. Både när det kommer att våga fråga om tidigare utsatthet, men också att få mer kunskap om vikten av ett traumamedvetet bemötande och hur det rent konkret kan gå till. Det kan göra en livsavgörande skillnad för dessa nu vuxna utsatta barn och på så vis bli en del av att ge dem det erkännande och upprättelse som de borde fått för länge sedan,” säger Hermine Holm, generalsekreterare för Rise.

Tidigare avsnitt av Rise-podden beskrivs av många lyssnare som livsomvälvande. Både för att vi vågar prata om ämnet, men också eftersom podden går att lyssna på utan att någon annan behöver veta. Det kan vara ovärderligt för den som kämpar med vanliga känslor av skam och skuld och är livrädd för att sanningen ska komma fram, men samtidigt har stora behov av igenkänning och stöd.

De tre nya avsnitten handlar om:

Rättssystemet – vi samtalar med Åklagare Alexandra Bopp och Advokat Barbro Sjöqvist kring hur rättsprocessen kan se ut, vad som är viktigt att tänka på och vad som är rimligt att förvänta sig. Avsnittet är  värdefullt för att utsatta ska kunna förstå och aktivt välja rättsprocessen, men också för yrkesverksamma som behöver förstå mer om vad vuxna som utsatts sexuellt behöver för att kunna och orka gå igenom en rättsprocess.

Vården Del 1 – vi samtalar med Björn Hallström som är specialist i allmänmedicin och vårdcentralschef, Joakim Skott som är specialisttandläkare och möter tandvårdsrädda samt Sofia Öman som är fysioterapeut och arbetar med smärt- och utmattningsrehabilitering. De möter vuxna som utsatts sexuellt som barn i sina respektive professioner och delar viktiga erfarenheter med oss lyssnare. Utsatta kan bland annat förvänta sig konkreta råd för hur de ska kunna få vård utan att behöva berätta om allt de utsatts för och vad de kan förvänta sig i ett traumaanpassat bemötande. Yrkesverksamma kan inspireras av bland annat nycklar för ett gott och tryggt bemötande.

Vården Del 2 – vi ser närmare på psykiatri och terapi och svåra konsekvenser som dissociation och PTSD samt hur dessa diagnosticeras och kan behandlas, om rätt resurser och kompetens finns tillgängligt. Vi möter Anna Hallberg som är psykolog, Joakim Börjesson som är specialistläkare i psykiatri samt Lena Harrysson Müller som är psykoterapeut.

”Lanseringen av dessa nya avsnitt markerar en viktig hållpunkt under detta år där vi lyfter att Rise erbjudit 40 år av nödvändigt stöd för vuxna som utsatts sexuellt som barn. Vi kan inte göra allt från Rise sida, men vi vet att det finns hopp om att den som utsatts kan må bättre med rätt hjälp och att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av denna fråga - med gemensamma krafter ”, säger Generalsekreterare Hermine Holm.

_______________________________________________________________________________

Om Rise
Rise är Sveriges äldsta stödförening (bildades 1981) för den som har utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Arbetet är helt bidragsfinansierat samt partipolitiskt och religiöst obundet. Rise huvudkontor ligger i Stockholm men vi är en riksförening med medlemmar över hela landet. Rise har de senaste åren startat lokala stödverksamheter i Malmö, Lund, Göteborg, Varberg, Falkenberg, Uppsala, Bollnäs, Sundsvall.

Att utsättas för sexuella övergrepp som barn, inte minst av en närstående, ger ofta stora skador fysiskt, psykiskt och känslomässigt med konsekvenser långt upp i vuxen ålder. I en undersökning genomförd av Rise framkom att majoritet av de barn som utsatts väntat i 20 år eller mer innan de för första gången berättat om vad som hänt dem. Det innebär ofta många år av negativa konsekvenser och lidande i ensamhet som följd. Att få tillgång till stöd och specialiserad behandling kan då vara livsavgörande. Rise erbjuder erfarenhetsbaserat stöd – från en utsatt till en annan – som en del i läkningsprocessen och som komplement till specialiserad vård.

I läkningsarbetet är ofta viktiga delar att arbeta med kroppen, förändra destruktiva tankemönster, bearbeta känslor, skapa ny förmåga till att känna tillit och trygghet och till att hantera relationer med andra människor. Det krävs ofta år av arbete för att återta en förlorad känsla av kontroll över sitt liv.

Den mest centrala delen i stödet vi erbjuder är att erbjuda utsatta att möta andra med liknande erfarenheter. Då är stödgrupper en värdefull aktivitet. Stödgrupperna har under våra 40 verksamma år visat sig bidra till minskade känslor av skam, skuld och isolering och ökade känslor av kraft och hopp om att det går att må bra igen.

Rise erbjuder stödtelefon och stödmejl för utsatta i alla åldrar och för alla kön. Vi ger också stöd och information till anhöriga, profession och media. I Stockholm finns stödgrupper för alla oavsett kön. För kvinnor erbjuder vi även föreläsningar, sociala aktiviteter, kurser och läger i syfte att erbjuda olika verktyg som kan vara användbara i läkningsprocessen.

Allt stöd på Rise utgår från en utsatt till en annan, vilket innebär att den som vill och orkar har möjlighet att utbilda sig till stödperson i föreningen. Vi erbjuder bland annat stödtelefon, stödmail, stödchatt, individuella stödsamtal, stödgrupper, kurser, yoga, sociala aktiviteter och läger. Under våren 2021 lanserade vi även en nationell Stödportal (www.stodportalen.se) med kunskap, inspiration och konkreta verktyg att använda som hjälp till självhjälp i den egna läkningsprocessen. En läkningsprocess som ofta är mycket svår, smärtsam och krävande men där livet bara kan bli bättre. Det ser vi om och om igen.

Vårt centrala budskap är att vi vill förmedla hopp om att det går att må bättre efter det vi utsatts för som barn, att det är värt att våga söka stöd och att det är fullt möjligt att få ett gott liv som vuxen. I vårt arbete har vi sett detta hända om och om igen och det är ovärderligt!

Vi är oerhört tacksamma för all hjälp med att sprida detta till utsatta, eller till yrkesverksamma som kan tänkas möta utsatta. Ni, i media, har också en väldigt viktig roll när det kommer till att sprida hopp kring att det går att må bra igen efter att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Rise är en medlemsförening vars viktigaste uppgift är att erbjuda stöd och hjälp till självhjälp åt vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Presskontakt

Hermine Holm

Hermine Holm

Generalsekreterare

Relaterade nyheter

Rise - 40 år av nödvändigt stöd

Rise är en medlemsförening vars viktigaste uppgift är att erbjuda stöd och hjälp till självhjälp åt vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
Ystadsvägen 28
121 49 Stockholm
Sverige