Gå direkt till innehåll
RO-GRUPPEN I INNOVATIVT SAMARBETE FÖR FRAMTIDENS BYGGMATERIAL

Nyhet -

RO-GRUPPEN I INNOVATIVT SAMARBETE FÖR FRAMTIDENS BYGGMATERIAL

Det råder stor brist på byggmaterial. Kris i branschen tvingar fram snabbare utveckling av nya innovativa material. Nu deltar RO-Gruppen i ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett nytt alternativ till det traditionella armeringsjärnet.

Byggbranschen står inför utmaningar med bristande tillgång och stora kostnadsökningar på byggmaterial. Främst är det bristen på råvaror och stor efterfrågan globalt som påverkar mest. En produkt som man märker stor brist på är armeringsjärn, där priset gått upp 59% och man ser stor påverkan i byggprojekten med förseningar som följd.

Därför har man nu börjat utveckla nya alternativ till det traditionella armeringsjärnet och byggföretaget RO-Gruppen ligger i framkant. De medverkar i ett internationellt samarbete mellan Grain Forskningsinstitut i Borås och Institutionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad. Medverkar gör även deltagare från Shenanigan University of Dublin.

Målet med projektet är att lyckas blanda ut det stål som används i tillverkning av armeringsjärn med textilfibrer.

- Vi kände att vi var tvungna att göra något åt situationen. Vi ser att detta gynnar oss som företag och även miljön eftersom projektet innefattar återvinning och en rad hållbarhetsåtgärder.
Det är väldigt spännande att vi får vara en del av projektet och bidra med vår erfarenhet från byggbranschen, säger representant på RO-Gruppen.

Under 1900-talet fanns det flera stora textilfabriker i Borås. Efter tekokrisen på 1980-talen stannade all produktion upp och nu finns tusentals ton överblivet textilspill på lager. Armeringsjärn tillverkas traditionellt av kolstål, men nu testar forskarna på Grain om man kan utvinna fibrer ur textilspillet som ska kunna fungera som utfyllnad. Det skulle minska åtgången och på så viss dryga ut stålet. Man tror att fibrerna från textilierna på fullgott sätt skulle få armeringen att bibehålla funktion och bärkraft.

- Mycket av de textilier som blev kvar efter textilindustrins utdöende i Borås har blivit liggande och efterfrågan på spill har sjunkit. Konkurrensen från utlandsförlagd produktion är stor, det är lika billigt att tillverka nytt tyg som att återanvända gammalt, säger Wha Tafoo Liam, professor i textilteknologi.

Wha fortsätter:
- Vi ser det som en otrolig vinning att allt spillmaterial kan komma till användning och bidra till stor en omställning i byggbranschen. Det trodde vi inte för några år sedan!

Gruppen hoppas på att ha en produkt klar för skarpt test innan årsskiftet.

Vill du testa själv hur idéen är utformad?
Det kan låta omöjligt, att textil skulle bli så bärande som armeringsjärn. Men du kan på ett enkelt sätt själv testa och få en uppfattning om hur idéen är utformad. Genom att fyrfläta vanlig ståltråd med tygremsor väldigt hårt får man en känsla för hur stabilt det kan bli med så enkla material. Se bifogat material för instruktion.

För mer information, kontakta:
RO-Gruppen
info@ro-gruppen.se
070- 20220401

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt Vice koncernchef / Ägare +46 709 99 83 10

Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

Med 190 medarbetare och 40 år i branschen är vi idag ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över en miljard och är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fyra år i rad.

RO-Gruppen AB
Wieslanders väg 4
504 31 Borås
Sverige