Nytt antikroppstest har hög tillförlitlighet i att påvisa genomgången covid-19-infektion

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 11:00 CEST

Roche har utvecklat ett nytt serologiskt test för att påvisa antikroppar hos personer som har varit infekterade av sars-cov-2-viruset. Testet kan snabbt tas i bruk av hälso- och sjukvården på befintliga laboratorieinstrument över hela Sverige. Antikroppstest kan vara ett viktigt beslutsunderlag för att vidta rätt samhällsåtgärder under pandemin samt för att bygga upp kunskap och beredskap.

NT-rådet rekommenderar Kadcyla för adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 17:13 CET

NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla (trastuzumab emtansin) för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.

Nytt test för nya coronaviruset tillgängligt

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 12:00 CET

Nu finns ett nytt CE-IVD-märkt test för sars-CoV-2 tillgängligt. Testet innebär att provanalyser kan ske i ett högautomatiserat arbetsflöde, vilket kan ge hälso- och sjukvården en högre kapacitet för testning av det nya coronaviruset.

Roche först med blodprovsbaserad DNA-diagnostik i lungcancerstudie

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2019 14:31 CEST

Roche presenterar positiva resultat från den första studien som enbart använt blodprovsbaserad DNA-sekvensering. Syftet är att diagnostisera patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan att behöva utsätta patienten för vävnadsbiopsi, istället tas ett vanligt blodprov.

Roche samarbetar med TLV kring prissättning av kombinationsbehandlingar

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 14:57 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att genomföra en pilot kring prissättning av kombinationsbehandlingar med kombinationen Tecentriq +Avastin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Syftet med piloten är identifiera lämpliga metoder för att på ett hållbart sätt kunna tillgängliggöra kombinationsbehandlingar för patienter.

Stor efterfrågan - men liten tillgänglighet - på preventiv vård i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 12:40 CEST

Majoritet av befolkningen vill att hälso- och sjukvården ska vara engagerade i att arbeta förbyggande med deras hälsa. Men idag är det bara en liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder, trots kunskapen om att det kan ge stora vinster. Mer om orsaker och möjliga lösningar på dagens obalans mellan sjukvård och prevention finns att läsa i den nypublicerade preventionsrapporten.

EU godkänner ny behandling av personer med svår hemofili A

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 10:57 CET

​Hemlibra▼ är nu godkänt inom EU för behandling av personer med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII) utan inhibitorer. Studieresultat visar att Hemlibra ger signifikant färre blödningar som kräver behandling jämfört med konventionell behandling med faktor VIII.

​Ny kombinationsbehandling godkänd för patienter med lungcancer

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 10:15 CET

Tecentriq▼ i kombination med Avastin och kemoterapi (paklitaxel och karboplatin) vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp är nu godkänt inom EU. Godkännandet baseras på visad signifikant överlevnadsvinst jämfört med Avastin i kombination med kemoterapi enbart.

Diabetes inget hinder för unga elitidrottare

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 07:30 CET

Tre inspirerande och målmedvetna unga elitidrottare med diabetes tilldelas Accu-Chek idrottstipendium. Årets stipendiater är den 18-åriga handbollsspelaren EbbaWallenberg från Lund, den 17-åriga fotbollsspelaren Teodor Stenshagen från Sundsvall och den 15-åriga hinderbanelöperskan Alicia Zeberg från Karlshamn.

NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:31 CET

NT-rådets rekommendation till landstingen är:

 • att Ocrevus kan införas som ett behandlingsalternativ vid primärprogressiv multipel skleros (PPMS) till patienter med:
  • Ålder ≤ 55 år - Sjukdomsduration ≤ 15 år
  • EDSS ≤ 6,5
  • Tecken till inflammatorisk aktiv sjukdom genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.
 • att vid skovvis MS (RMS) välja den mest kostnadseffektiva behandlingen av tillgängliga alternativ, av vilka Ocrevus kan vara ett, utifrån den enskilda patientens behov eller enligt lokala rutiner.

https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer Ocrevus▼(okrelizumab) som kostnadseffektivt jämfört med ett antal relevanta alternativ vid skovvis MS. Därmed är Ocrevus regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderad och nu tillgängligt som ett nytt alternativ för behandling av svenska MS patienter.

– Vi är mycket glada över detta ställningstagande från NT-rådet. Ocrevus har visat övertygande resultat i globala studier vid både skovvis MS och primärprogressiv MS. Ocrevus är godkänt i 70 länder och mer än 70 000 patienter har redan fått ta del av behandlingen, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

– Det är positivt att vi nu har ännu ett alternativ för skovvis MS och för första gången även har en godkänd behandling för tidig primärprogressiv MS. För patienterna är det mycket värdefullt med nya alternativ som effektivt kan bromsa sjukdomsförloppet samt fungera som behandling över en längre tid, säger Jan Lycke, professor i neurologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

*Ålder ≤ 55 år, sjukdomsduration ≤ 15 år, EDSS ≤ 6,5, tecken till inflammatorisk aktiv sjukdom genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.

Om Ocrevus

Ocrevus är ett målstyrt humaniserat antikroppsläkemedel utvecklat för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. Ocrevus är utformat för att vara speciellt lämpat för långtidsbehandling av MS och visar en låg grad av antikroppsbildning mot läkemedlet. Ocrevus ges som infusion två gånger per år.

CD20 är ett protein som finns på ytan av kroppens B-celler, vilka har en nyckelroll i inflammationen som uppstår vid multipel skleros och resulterar i skador på myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS. Kliniska studier visar att Ocrevus minskar antalet CD20 positiva B-celler. Däremot påverkar Ocrevus inte stamceller eller plasmaceller vilket betyder att viktiga funktioner i immunförsvaret bevaras.

För mer information

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Referenser

1. NT-rådet: https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: https://www.tlv.se/download/18.15b37133165bb795253817be/1536757705126/bes180903_underlag_ocrevus.pdf

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har tio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche AB
 • loamttjza.tklungcigmangri@parobxchwwe.jlcogrmtv
 • 073-334 23 13

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • jezdnnayy.aqstgfencxbaoxckvqa@djrobachioe.nbcoadmxc
 • 070-853 17 90

Om Roche

Ett av världens främsta forskningsinriktade företag inom läkemedel och diagnostik.

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Adress

Länkar