Gå direkt till innehåll
Att vuxna patienter med olika typer av solida tumörer nu kan få tillgång till Rozlytrek innebär ett genombrott för precisionsmedicin.
Att vuxna patienter med olika typer av solida tumörer nu kan få tillgång till Rozlytrek innebär ett genombrott för precisionsmedicin.

Pressmeddelande -

Första tumöragnostiska behandlingen för vuxna med subvention

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fattat beslut om att subventionera Rozlytrek som innehåller den aktiva substansen entrektinib. Rozlytrek blockerar effekten av de onormala enzymer som uppstår på grund av en förändring i NTRK- eller ROS1-generna som bildar dem. De felaktiga enzymerna stimulerar cancercellerna att växa. För patienter med förändringar i NTRK-generna gäller subventionen för alla solida tumörer, vilket innebär att det är en så kallad tumöragnostisk behandling.

Läs hela TLV:s subvention här.

- Detta är den första tumör-agnostiska behandlingen som blir tillgänglig för vuxna patienter. ”Agnostisk” innebär att det är en genetisk förändring som styr behandlingen oberoende av cancerdiagnos. Att vuxna patienter med olika typer av solida tumörer nu kan få tillgång till Rozlytrek innebär ett genombrott för precisionsmedicin. De genförändringar som blir aktuella för behandling finns hos ett fåtal patienter men är något vanligare bland vissa diagnoser, exempelvis sarkom, där behandlingsframgångarna med medicinsk behandling varit mycket begränsade de senaste 20 åren, säger docent Hans Hagberg, onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Rozlytrek godkändes av EU-kommissionen i augusti 2020. EMA-godkännandet grundades på positiva resultat från ALKA- respektive de olika STARTRK-studierna.

I TLV:s yttrande den 21 maj 2021 framgår att Rozlytrek subventioneras som monoterapi för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder och äldre med solida tumörer som uttrycker en neurotrofisk tyrosinreceptorkinas (NTRK) genfusion som har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller när kirurgisk resektion sannolikt leder till svår morbiditet, som inte tidigare har fått en NTRK-hämmare och som inte har några tillfredsställande behandlingsalternativ.

Behandlingen subventioneras också som monoterapi för behandling av vuxna patienter med ROS1-positiv, avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte tidigare behandlats med ROS1-hämmare.

Därmed är Rozlytrek regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderad och tillgänglig för patienter i Sverige.

ROS1-genförändring är förekommande inom icke småcellig lungcancer hos cirka 1,2 procent av patienterna och NTRK-genfusionsförändring förekommer i snitt vid cirka 0,4 procent av alla solida tumörer. För att kunna identifiera patienter som har dessa genförändringar är det nödvändigt att sjukvården genomför testning på alla patienter som får en cancerdiagnos.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Roche

Roche är ett av världens största forskande bioteknikföretag, med fokus på att föra vetenskapen framåt förbättrar vi människors liv. Vi utvecklar både läkemedel och diagnostik. Läs mer om vår verksamhet i Sverige på diagnostics.roche.com/se respektive roche.se.

Presskontakt

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Presskontakt Kommunikationschef Roche AB 073-334 23 13
Jenny Stenbacka

Jenny Stenbacka

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Roche Diagnostics Scandinavia AB 070-853 17 90
Eleonore Lundkvist

Eleonore Lundkvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Roche AB 0701473206
Linda Avander

Linda Avander

Presskontakt Kommunikationsansvarig Roche AB 0708-582131
Helena Anderin

Helena Anderin

Presskontakt Samhällspolitisk chef Roche AB 070-612 12 18

Relaterat innehåll

Ett av världens största forskande bioteknikföretag

Om Roche
Roche är ett av världens största forskande bioteknikföretag, med fokus på att föra vetenskapen framåt förbättrar vi människors liv. Vi utvecklar både läkemedel och diagnostik. I Sverige har vi två marknadsförande dotterbolag; Roche AB, med fokus på läkemedel och Roche Diagnostics Scandinavia AB, med fokus på diagnostik.

Roche
Box 1228
171 23 SOLNA
SWEDEN