Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt test för upptäckt av förstadier till livmoderhalscancer

Nytt automatiserat cellprovstest förbättrar diagnostiken av förstadier till livmoderhalscancer 

Roche globala huvudkontor meddelade 21 februari 2014 att man lanserar det helt automatiserade 
cellprovstestet CINtec PLUS*. Detta test förbättrar möjligheten att upptäcka förstadier till 
livmoderhalscancer i gynekologiska cellprov och att identifiera kvinnor som behöver omedelbar 
undersökning med kolposkopi.

Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV) (1). HPV-infektioner är vanliga och inte alla kvinnor med infektion behöver behandling. Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov, så kallad Pap-cytologi eller ”Pap smear”, så är CINtec PLUS-testet statistiskt säkerställt mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer. (2)

Över 500,000 nya fall av livmoderhalscancer diagnostiseras varje år i världen och hälften av dessa patienter avlider.(1) Livmoderhalscancer går att förebygga genom rutinscreening där kvinnor med förstadier till cancer kan upptäckas behandlas före cancern utvecklats. Om man fångar upp det i tid så är livmoderhalscancer en av de cancerformer som sjukvården har bäst möjligheter att förebygga och behandla. Om man upptäcker i tidigt stadium är överlevnaden över 90%. Tyvärr är femårsöverlevnaden för patienter runt 20% om sjukdomen har utvecklats till ett mer avancerat stadium när den diagnostiseras.  I Sverige diagnosticeras över 400 fall per år och över 100 kvinnor avlider. (2)

Om Roche produkter för upptäckt av livmoderhalscancer och dess förstadier

cobas HPV Test screenar för alla hög-risk genotyper tillsammans samtidigt som det identifierar 
kvinnor positiva för genotyp 16 och 18 och som har nytta av tidig intervention. Genotyperna 16 och 18 är förenade med högst risk och ligger bakom 70% av alla fall av livmoderhalscancer. CINtec PLUS cytologitest identifiera förändringar i livmoderhalsens celler, vilket hjälper sjukvårdens personal att avgöra vilka kvinnor som bör gå vidare till ytterligare undersökning kolposkopi. 

cobas HPV test tillsammans med CINtec PLUS gör att Roche har en heltäckande produktportfölj för diagnostik av livmoderhalscancer och dess förstadier.

Om Primary ASC-US LSIL Marker Study (PALMS)

I flera Europeiska studier inklusive “Primary ASC-US LSIL Marker Study” (PALMS) (3)
än 27 000 kvinnor ingick, har Roche CINtec PLUS jämförts med traditionell cellprovsanalys och 
resultatet visade att CINtec PLUS cytology test var mer effektivt för att upptäcka förstadier till 
livmoderhalscancer. Vid screening hade Pap-cytologi en sensitivitet på 68.5% medan CINtec PLUS testet hade en sensitivitet på 86.7%.

Referenser
1) World Health Organization Fact Sheet 380, September 2013: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
2) Cancer i siffror 2013. Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete
3) Ikenberg et al., J Natl Cancer Inst; 2013; 105: 1550-1557.

För mer information kontakta

Helen Krut, kommunikationschef, Roche Diagnostics Scandinavia AB, helen.krut@roche.com, 076-107 52 11

Ingvar Ryden, medicinsk chef, Roche Diagnostics Scandinavia AB, 
ingvar.ryden@roche.com, 070-815 85 25

För mer information och pressbilder se även Roche Diagnostics pressrum på MyNewsdesk.

Ämnen

Taggar


Om Roche

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad. Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i WHO Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling. Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se

Presskontakt

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Presskontakt Kommunikationschef Roche AB 073-334 23 13
Jenny Stenbacka

Jenny Stenbacka

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Roche Diagnostics Scandinavia AB 070-853 17 90

Relaterade nyheter