Gå direkt till innehåll
Precisionsmedicin handlar om att säkerställa att varje patient är unik och utreds därefter - med bästa möjliga beslutsunderlag och med en följsam uppföljning och anpassning av behandlingar.
Precisionsmedicin handlar om att säkerställa att varje patient är unik och utreds därefter - med bästa möjliga beslutsunderlag och med en följsam uppföljning och anpassning av behandlingar.

Pressmeddelande -

Roche först med blodprovsbaserad DNA-diagnostik i lungcancerstudie

Roche presenterar positiva resultat från den första studien som enbart använt blodprovsbaserad DNA-sekvensering. Syftet är att diagnostisera patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan att behöva utsätta patienten för vävnadsbiopsi, istället tas ett vanligt blodprov.


"Att ta tumörvävnad för biomarkörtestning kan upplevas som väldigt besvärligt för en person som har allvarlig cancer. Det gör att inte alla som skulle kunna testas orkar gå igenom den noggranna diagnostik som krävs för att hitta rätt behandling. Att nu kunna ta ett vanligt blodprov underlättar oerhört, säger Jan-Olov Sandberg, Country Medical Lead på Roche AB. BFAST är den första studien som visar hur framtidens precisionsmedicin fungerar. I slutänden betyder det att fler patienter kan diagnostiseras med DNA-sekvensering så att tillgänglig data ger svar på rätt behandling.”

Läs det globala pressmeddelandet här >>

Om precisionsmedicin

Rätt behandling till rätt patient i rätt tid. Precisionsmedicin handlar om att säkerställa att varje patient är unik och utreds därefter - med bästa möjliga beslutsunderlag och med en följsam uppföljning och anpassning av behandlingar.

Kontakt: Lotta Luciani, kommunikationschef tel. 073-3342313

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom precisionsmedicin - en strategi som syftar till att ge rätt patient rätt behandling i rätt tid. Roche ambition är att samarbeta med alla relevanta hälso- och sjukvårdsaktörer.

För mer information: www.roche.se och www.roche.com

Presskontakt

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Presskontakt Kommunikationschef Roche AB 073-334 23 13
Jenny Stenbacka

Jenny Stenbacka

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Roche Diagnostics Scandinavia AB 070-853 17 90

Relaterade nyheter