Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

!-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article-news.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenRoks och Kvinnofronten polisanmäler spridningen av porr/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article-news.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- span class=field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'username' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- span lang= about=/user/2695 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Ida Dahlberg/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article-news.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- span class=field field--name-created field--type-created field--label-hiddenmån, 04/25/2022 - 10:04/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' --

!-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--product.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--product.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenVåld och vårdnad, andra upplagan, 2021/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--product.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--product.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' -- div class=clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__itempMånga kvinnor som ansöker om ensam vårdnad nekas, trots att det finns starka skäl för att barnen bör skyddas från mannen som utsatt dem och deras mamma för våld. Mammor hamnar då i ett hopplöst dilemma. Enligt föräldrabalken är en mor skyldig att skydda sina barn om hon vet att de far illa, annars kan hon förlora vårdnaden. Men om hon skyddar dem från umgänge med en våldsam far riskerar hon också att förlora vårdnaden då hon kan bli anklagad för umgängessabotage. Många gånger tenderar familjerätten att värdera biologiskt faderskap mycket högt, oavsett omsorgsförmåga eller utövande av våld. Roks erfarenhet är att myndigheter och rättsväsende ofta tycks anse att en våldsam pappa kan vara en dålig man, men samtidigt en bra pappa./p pEva Diesen har gjort en noggrann genomgång av ett stort antal rättsfall som visar att tingsrätterna är benägna att betrakta mammans våldsanmälan som mindre trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist. I rapporten kan du läsa mer om detta samt se Roks förslag på åtgärder./p /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--product.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--product.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- span class=field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'username' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- span lang= about=/user/1 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=admin/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--product.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--product.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- span class=field field--name-created field--type-created field--label-hiddentors, 03/10/2022 - 08:21/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price--product.html.twig * field--node--field-product-price.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price field--type-decimal field--label-hidden field__item125.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-image--product.html.twig * field--node--field-product-image.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-image field--type-image field--label-hidden field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_formatter' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- img src=/sites/default/files/2021-06/V%C3%A5ld%20och%20v%C3%A5rdnad%20andra%20upplagan..jpeg width=448 height=596 alt= loading=lazy typeof=foaf:Image / !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price-intranet--product.html.twig * field--node--field-product-price-intranet.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price-intranet.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price-intranet field--type-decimal field--label-hidden field__item100.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-related-products--product.html.twig * field--node--field-related-products.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-related-products.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-related-products field--type-entity-reference field--label-above div class=field__labelAndra har också beställt/div div class=field__items div class=field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'node' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--116--teaser.html.twig * node--116.html.twig x node--product--teaser.html.twig * node--product.html.twig * node--teaser.html.twig * node.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- article data-history-node-id=116 role=article about=/product/this-is-roks class=node node--type-product node--promoted node--view-mode-teaser div class=product-details a href=/product/this-is-roks !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-image--product.html.twig * field--node--field-product-image.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-image field--type-image field--label-hidden field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_formatter' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_style' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- img src=/sites/default/files/styles/product_thumbnail/public/2017-07/Det%20h%C3%A4r%20%C3%A4r%20Roks.jpg?itok=FL-c7s-s width=252 height=199 alt= loading=lazy typeof=foaf:Image class=image-style-product-thumbnail / !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- /a h4 a href=/product/this-is-roks !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--product.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--product.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenThis is Roks/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- /a /h4 div class=price div class=p regular Pris: !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price--product.html.twig * field--node--field-product-price.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price field--type-decimal field--label-hidden field__item0.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- kr /div /div /div /article !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- /div div class=field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'node' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--158--teaser.html.twig * node--158.html.twig x node--product--teaser.html.twig * node--product.html.twig * node--teaser.html.twig * node.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- article data-history-node-id=158 role=article about=/product/tjejjoursfoldern-svenska class=node node--type-product node--promoted node--view-mode-teaser div class=product-details a href=/product/tjejjoursfoldern-svenska !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-image--product.html.twig * field--node--field-product-image.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-image field--type-image field--label-hidden field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_formatter' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_style' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- img src=/sites/default/files/styles/product_thumbnail/public/2017-07/Tjejjoursfoldern%20-%20svenska.jpg?itok=PsNYRx_q width=252 height=199 alt= loading=lazy typeof=foaf:Image class=image-style-product-thumbnail / !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- /a h4 a href=/product/tjejjoursfoldern-svenska !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--product.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--product.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenTjejjoursfoldern på svenska/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- /a /h4 div class=price div class=p regular Pris: !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price--product.html.twig * field--node--field-product-price.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price field--type-decimal field--label-hidden field__item0.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- kr /div /div /div /article !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- /div div class=field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'node' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--117--teaser.html.twig * node--117.html.twig x node--product--teaser.html.twig * node--product.html.twig * node--teaser.html.twig * node.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- article data-history-node-id=117 role=article about=/product/young-womens-shelters class=node node--type-product node--promoted node--view-mode-teaser div class=product-details a href=/product/young-womens-shelters !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-image--product.html.twig * field--node--field-product-image.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-image field--type-image field--label-hidden field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_formatter' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_style' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- img src=/sites/default/files/styles/product_thumbnail/public/2017-07/Tjejjoursfoldern%20-%20svenska_0.jpg?itok=ifwMBrL5 width=252 height=199 alt= loading=lazy typeof=foaf:Image class=image-style-product-thumbnail / !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- /a h4 a href=/product/young-womens-shelters !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--product.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--product.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenTjejjoursfoldern på engelska - Young women´s shelters/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- /a /h4 div class=price div class=p regular Pris: !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price--product.html.twig * field--node--field-product-price.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price field--type-decimal field--label-hidden field__item0.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- kr /div /div /div /article !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- /div div class=field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'node' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--655--teaser.html.twig * node--655.html.twig x node--product--teaser.html.twig * node--product.html.twig * node--teaser.html.twig * node.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- article data-history-node-id=655 role=article about=/product/film-att-gora-motstand-en-film-om-mans-vald-mot-kvinnor class=node node--type-product node--promoted node--view-mode-teaser div class=product-details a href=/product/film-att-gora-motstand-en-film-om-mans-vald-mot-kvinnor !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-image--product.html.twig * field--node--field-product-image.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-image field--type-image field--label-hidden field__item !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_formatter' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image_style' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'image' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- img src=/sites/default/files/styles/product_thumbnail/public/2017-07/Bild%20till%20USB-stickans%20framsida%20Att%20gora%20motst%C3%A5nd.jpg?itok=wQcP1gw8 width=252 height=199 alt= loading=lazy typeof=foaf:Image class=image-style-product-thumbnail / !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-style.html.twig' -- !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/image-formatter.html.twig' -- /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- /a h4 a href=/product/film-att-gora-motstand-en-film-om-mans-vald-mot-kvinnor !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--product.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--product.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenFilm: Att göra motstånd - en film om mäns våld mot kvinnor /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- /a /h4 div class=price div class=p regular Pris: !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-product-price--product.html.twig * field--node--field-product-price.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-product-price.html.twig * field--decimal.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-product-price field--type-decimal field--label-hidden field__item100.00/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- kr /div /div /div /article !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/content/node--product--teaser.html.twig' -- /div /div /div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-hide-price-block--product.html.twig * field--node--field-hide-price-block.html.twig * field--node--product.html.twig * field--field-hide-price-block.html.twig * field--boolean.html.twig x field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' -- div class=field field--name-field-hide-price-block field--type-boolean field--label-hidden field__item0/div !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field.html.twig' --

!-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article-news.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenVälkomna på heldagskonferens den 5 april på Norra Latin i Stockholm/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article-news.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- span class=field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'username' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- span lang= about=/user/2695 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Ida Dahlberg/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article-news.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- span class=field field--name-created field--type-created field--label-hiddenmån, 03/07/2022 - 14:42/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' --

!-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article-news.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenTribunalen om våld och vårdnad/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article-news.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- span class=field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'username' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- span lang= about=/user/2695 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Ida Dahlberg/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article-news.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- span class=field field--name-created field--type-created field--label-hiddenmån, 03/07/2022 - 14:07/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' --

!-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article-news.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- span class=field field--name-title field--type-string field--label-hiddenRoks läser - I skuggan av Assange/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--title.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article-news.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- span class=field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'username' -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- span lang= about=/user/2695 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Ida Dahlberg/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/user/username.html.twig' -- /span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--uid.html.twig' -- !-- THEME DEBUG -- !-- THEME HOOK: 'field' -- !-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article-news.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article-news.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig -- !-- BEGIN OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' -- span class=field field--name-created field--type-created field--label-hiddentis, 01/25/2022 - 13:41/span !-- END OUTPUT from 'themes/roks/templates/field/field--node--created.html.twig' --

Presskontakt

Sofia Börjesson

Sofia Börjesson

Presskontakt Opinionsbildande kommunikatör Sverige 0707188343 Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Hornsgatan 66, 1 tr
118 21 Stockholm
Sverige