Skip to main content

Historisk avsiktsförklaring undertecknas i Ronneby

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 11:16 CEST

Historisk avsiktsförklaring undertecknas för platsutveckling i Ronneby kommun. Från vänster: Bo Hansson ordförande Ronneby Fastighetsägaregrupp, Roger Fredriksson Kommunalråd Ronneby Kommun, Ronny Johannesson ordförande Ronneby Handel.

Det omöjliga blir möjligt tillsammans

I 18 månader har Ronneby Kommun, Ronneby Handel och Fastighetsägarna i Ronneby arbetat tillsammans i BID-process baserad på Svenska Stadskärnors BID-modell i sju steg med fem fokusområden: Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. BID står för Business Improvement District och är en metod som används världen över för platsutveckling.

- Vi har nu en gemensam struktur att arbeta efter. Vi har samlat en stor grupp med många olika deltagare från både det offentliga och privata för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Känslan av att kunna vara med och påverka Ronnebys utveckling ökar allas engagemang. Det som tidigare verkade omöjligt och svårt har blivit möjligt tillsammans säger Angelica Coleman, Näringslivsutvecklare och projektledare på Ronneby kommun.

Ca 200 personer har deltagit i processen och tillsammans har man arbetat fram en nulägesanalys och en affärsplan med handlingsplan samt tillhörande budget och gemensam finansiering för platsutveckling i Ronneby kommun. Måndagen den 16 september undertecknades en historisk avsiktsförklaring mellan de olika parterna kring hur samarbetet ska se ut framöver gällande platsutveckling och Ronneby är numera diplomerad BID-stad enligt Svenska Stadskärnors tuffa kriterier.

För att förbättra den lokala samverkan ska intressenterna gemensamt bilda en ideell förening "Ronneby Kommuns samverkansförening för platsutveckling" som äger och håller ihop arbetet. Parterna är Ronneby kommun, Ronneby Handel- och Intresseförening och Ronneby Fastighetsägaregrupp. Tillsammans ska man starta och driva en platsutvecklingsfond. Ronneby kommun planerar för att tillsätta en platsutvecklare som ska samordna arbetet tillsammans med kommunens evenemangssamordnare, fokusgrupperna och företagen. Utöver finansiering av platsutvecklare åtar sig Ronneby kommun from 2020 att erlägga 100.000 kr årligen till platsutvecklingsfonden. Vid varje utnyttjande av fonden bidrar sökande med minst 50% själva. Målsättningen är att det till fonden årligen avsätts minst en halvmiljon kronor från olika aktörer. Ronneby kommuns kostnader kopplade till avsiktsförklaringen äskas i ordinarie budgetprocess för kommunen som pågår just nu.

Syftet med platsutvecklingen är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer och boenden samt förstärka den lokala konsumtionen av platsens varor, tjänster och upplevelser och ge ännu bättre förutsättningar att växa inom den egna verksamheten vilket leder till ökad stolthet bland invånarna.

Målet är att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet för företag i handel- och besöksnäring, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam, tillgänglig och trygg miljö att verka och bo i.  

Visionen är att tillsammans skapa en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig plats med livskvalitet i fokus.  

Mer information och kontakt:

Angelica Coleman, Näringslivsutvecklare och projektledare, Ronneby Kommun, 0457-61 82 66

Roger Fredriksson, Kommunalråd, Ronneby Kommun, 0457-61 82 30

Ronny Johannesson, Ordförande, Ronneby Handel- och intresseförening, 076-881 60 60

Bo Hansson, Ordförande (interimsstyrelsen), Ronneby Fastighetsägaregrupp, 070-866 63 29 

Bilagor:

Diplomering av Svenska Stadskärnor. Från vänster: Inger Alfredsson Nationell samordnare Svenska Stadskärnor, Anette Rolfmark Ordförande Fastighetsägarna Syd Ronneby distriktet, Angelica Coleman Näringslivsutvecklare Ronneby kommun och projektledare för BID Ronneby, Ronny Johannesson ordförande Ronneby Handel, Marlene Hassel BID-manager Svenska Stadskärnor.

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.