Pressmeddelande -

Rörvik Timber AB (publ): Rapport från ordinarie årsstämma

Styrelsens ordförande, Rolf Ekedahl, hälsade ett sextiotal aktieägare och gäster välkommen till årets ordinarie stämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping igår. VD Johan Hansen rapporterade från verksamheten och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under eftermiddagen. Årsredovisningen för 2005 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Beslut togs om att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag. Val Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Kjell Nilsson, Göran Sundström, Cornelia Strauss och Nils Kuylenstierna. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Rolf Ekedahl till ordförande. Vid stämman representerades 64,01 % av aktierna och 82,67 % av rösterna. Jönköping 2006-05-19 STYRELSEN Ytterligare information lämnas av VD Johan Hansen, tel 0705-23 52 70 eller styrelsens ordförande Rolf Ekedahl, tel 0705-56 44 69. Rörvik Timber AB (publ) Box 3003 550 03 Jönköping Tfn +46 (0)36-580 11 40 www.rtimber.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans