Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Caroline Edelstam

Caroline Edelstam

Presskontakt Pressansvarig 0706 987223

Royal Park Hospitality Hub erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter i kombination med nätverksmöjligheter som bidrar till att främja återanställningar.

Royal Park Hospitality Hub är ett innovations- och utbildningscenter i Frösundavik utanför Stockholm. Genom innovation och en plattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi effektiva och innovativa lösningar för skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och besöksnäringen.

Här skapas möjligheter och nödvändiga förutsättningar för korttidspermitterade, varslade och arbetslösa att träffas på en dynamisk och innovativ mötesplats.

Royal Park Hospitality Hub erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter i kombination med nätverksmöjligheter som bidrar till att främja återanställningar.
Där finns också en etablerad plattform för utbildning, yrkesutveckling och fortbildning.

Det finns ett akut behov idag att mobilisera sig för att utveckla och forma branschens nästa innovativa lösningar. I många andra industrier existerar idag forum och innovationshubbar. Royal Park Hospitality Hub är besöksnäringens motsvarighet.

Vår största styrka nu är att vi har en stor byggnad, Royal Park Frösundavik, som står i princip helt tom. Genom att använda denna som en mötesplats för att skapa kreativ innovation och erbjuda utbildning och fortbildning för korttidspermitterade och varslade personer inom servicenäringen ger det en chans för omstart genom ett helt nytt idéburet ledarskap.

Denna inkubator och hub kommer att syfta till_
- Utbildning av nya talanger
- Kompetensutveckling av befintliga talanger
- Omställning av befintliga kompetenser
- Utveckling av hållbara koncept och affärsmodeller
- Utveckling av nya bolag och tjänster med stöd av task forces

Utbildningar
Royal Park Frösundavik har stora ytor och nätverk globalt som kan användas till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. Genom trovärdiga samarbeten med utbildningsaktörer kommer vi att skapa utbildningsforum både genom digitala och fysiska klassrum. Det innebär även praktik inom besöksnäringen.

Verksamhetsområden
- Utbildning online
- Utbildning fysisk
- Företagscoaching och stöd
- Innovation och prototypstudio
- Inkubator
- Hub
- Think Tank

Resurser för förfogande
- Yrkeskunniga inom branschen
- Stort kontaktnät
- Ledig kapacitet gällande lokaler
- Ledig kapacitet i form av tid
- Statliga insatser
- Omfattande nätverk – development relations

Vi är en glokal hospitality-hub där vi kan säkerställa kompetensutveckling och skalbarhet.

Underleverantörerna skapar unik förutsättning för nya, innovativa samarbeten.
Här ser vi möjligheter i och har resurser för:
- Utbilding online
- Fysisk utbildning
- Train the trainers
- Företagscoaching / stöd
- Innovation och Prototypstudio
- Inkubator
- Think Tank
- Rekryteringsplattform
- Kapitalanskaffning /Investerarmöten

Royal Park Hospitality Hub
Royal Park Hospitality Hub
Frösundavik allé 1
16970 Solna
Sverige