Pressmeddelande -

Nybilsregistreringarna: Saab fortsätter att öka tvåsiffrigt även i april

Trots att det var tre vardagar färre i april 2006, nyregistrerade Saab 24 procent fler bilar under månaden jämfört med fjolåret. Hittills i år har Saab ökat med hela 35 procent på en nybilsmarknad som med en uppgång på 0,4 procent under april inte visar några som helst tecken på avmattning. –Våren 2006 är Saab inne i en mycket positiv fas där det mesta går vår väg, konstaterar Bengt Nilemo, VD för Saab Sverige. Förutom en enastående försäljning där både 9-3 och 9-5 utvecklas bra, har företaget och varumärket Saab allmänt fått ett lyft det senaste halvåret. När man parar det med den starka ställningen för vårt svenska handlarnät kan man inte känna annat än tillförsikt för resten av året. Totalt nyregistrerades 25.809 nya bilar i Sverige under april, av dessa svarade Saab för 2.167 (1.747 april -05). Trenden med ett stadigt ökande intresse för miljö- och dieselbilar fortsätter, något som också tydligt avspeglar sig i Saabs försäljning: -Det är måhända en djärv slutsats, men man kan faktiskt få intrycket att de höga bensinpriserna i någon mån stimulerar nybilsförsäljningen, säger Bengt Nilemo, VD för Saab Sverige. Eftersom i princip alla svenskar är bilberoende för att vardagen ska fungera är det inte förvånande om man i större utsträckning söker sig till nya bilar med lägre förbrukning. Helst då också till bilar som Saab 9-5 BioPower som går på alternativa drivmedel och därmed reducerar utsläppen av växthusgasen koldioxid. Bilder kan hämtas via: media.saab.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Nilemo, VD Saab Sverige, 070-654 90 09 Örjan Åslund, informationschef Saab, 070-348 79 57, orjan.aslund@se.gm.com Ett företag i GM-koncernen

Ämnen

  • Motor