Skip to main content

SABO välkomnar ny webbplats för utländska byggare

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2018 14:10 CEST

I dag lanserar Boverket en ny webbsatsning som ska sänka trösklarna för utländska byggherrar och entreprenörer som vill bygga bostäder i Sverige.

– Helt klart ett steg i rätt riktning mot ökad kapacitet och konkurrens. Våra undersökningar visar att just brist på information på engelska varit ett hinder för att ta sig in på svenska marknaden, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet.

Den nya webbplatsen har tagits fram på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer att verka på marknaden.

Texterna är på engelska och beskriver centrala delar av byggprocessen i Sverige, bland annat byggregler och avtalsvillkor. Webbplatsen ska hjälpa byggherrar, projektutvecklare och byggföretag att orientera sig genom att visualisera stegen från idé till färdig byggnad.

– Det är positivt för allmännyttan att det blir lättare för fler internationella byggbolag att etablera sig och ta på sig rollen som totalentreprenör, säger Jonas Högset.

SABO har varit drivande i frågan om att underlätta för utländska byggare att ta sig in på den svenska byggmarknaden.

– Sverige har fortfarande stor brist på bostäder och bland de högsta byggpriserna i EU. Det är en svår situation men den går att förbättra om vi ökar konkurrensen i byggsektorn. För att kunna öka allmännyttans bostadsbyggande behöver vi få in fler och bättre anbud.

Han konstaterar att det kan öka konkurrensen och därmed också pressa priserna om fler utländska bolag etablerar sig på den svenska marknaden.

– Därför är det extra kul att se att vi återigen fått gehör för våra förslag om hur man kan förbättra konkurrensen i byggsektorn, säger Jonas Högset.

Boverket har kartlagt behovet med hjälp av referensgrupper och både inhemska och utländska aktörer i branschen. Även SABO har deltagit i referensarbetet.

2016 presenterade SABO rapporten ”Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige” som visar att brist på engelsk information om personalfrågor, fackföreningar, lönenivåer och svenska byggregler är tydliga hinder för att komma in på den svenska marknaden.

– Med Boverkets webbplats är nu ytterligare en pusselbit på plats för att öka kapaciteten och konkurrensen, konstaterar Jonas Högset nöjt.

Webbplatsen heter buildinginsweden.se och här hittar utländska byggare:

  • En beskrivning av den svenska bygg- och bostadsmarknaden på en övergripande nivå.
  • Information om plan- och byggprocessen.
  • Ett urval av författningar och föreskrifter.
  • Navigationshjälp för att komma vidare till lagar, regler, branschöverenskommelser, standarder samt annan myndighetsinformation.

För kontakt om information:
Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet, Tel: 08-406 55 10

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.