Skip to main content

Stöd till laddstolpar bör även gå till hyresrätter

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2017 14:13 CET

Regeringen presenterade i veckan ett stöd till laddstolpar för att stimulera elektrifieringen av Sveriges bilpark, riktat till privatpersoner. Men för att det ska kunna ge rejäla avtryck i klimatarbetet behöver stödet även gälla hyresrätter, anser bransch- och intresseorganisationen SABO.

Regeringen inför ett särskilt ladda-hemma-stöd som ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet. Stödet motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom laddbox och framdragning av el, och det begränsas till högst 10 000 kronor per fastighet. Men stödet ges enbart till privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt till fastigheten.

– Det är anmärkningsvärt att hyresrätten utesluts, på så sätt späds orättvisorna mellan boendeformerna på ytterligare, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

SABO föreslår att stödet även ska kunna sökas av bostadsföretag med ett tak på 50 procent av investeringskostnaden eller max 10 000 kronor per laddpunkt. Det skulle underlätta för allmännyttan att bidra till ett fossilfritt Sverige eftersom dagens system där företagen kan ansöka om stöd inom ramen för Klimatklivet, är för krångligt. Många bostadsföretag avstår därför från att söka det.

– Stödet skulle ge betydligt större verkan om även hyresrätten får ta del av det, vi är en stor och viktig del av bostadsmarknaden och villiga att bidra till en hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekonomiskt, säger Anders Nordstrand.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.