SAFER Trafiksäkerhetscentrum leder förstudie för att skapa nationellt center för Artificiell Intelligens

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:46 CEST

​I höst öppnas ett nationellt center för artificiell intelligens, Data & Factory Arena, på Lindholmen. Syftet med centret är att bidra till att Sverige tar sig upp på den globala arenan när det gäller forskning inom AI. SAFER, med sina över tio års kunskapsuppbyggnad om insamling, analys och hantering av stora mängder trafikdata, kommer leda en av förstudierna till centret, ”Datafabriken”.

SAFER sprider livräddande kunskap på den årliga Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand

Nyheter   •   Aug 16, 2018 08:20 CEST

Den årliga trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand den 4-5 september är en viktig del i Sveriges framgångsrika trafiksäkerhetsarbete. I år har SAFER Trafiksäkerhetscentrum flera inslag i programmet där senaste forskningen och kunskapen delas och förs vidare.

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:55 CEST

Framtidens automatiserade fordon möjliggör att man både som förare och passagerare kan sitta placerade på helt andra sätt än man gör i dag. Detta medför att fordonens skyddssystem behöver utformas på nya sätt för att skydda de åkande vid en eventuell krock. Projektet VIRTUAL har nu påbörjats för att fortsätta arbetet med utveckling av virtuella modeller och provmetoder för framtidens fordon.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum expanderar med 6 nya partners och medlemmar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 13:04 CEST

Det är nu 36 olika företag, forskningsinstitut och lärosäten som tillsammans verkar för en säkrare trafikmiljö under SAFER-paraplyet. Nya i familjen är Scania, Veoneer, Aptiv, HiMinds, Tekniska Högskolan i Jönköping och Smart Eye.

SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson bär den gyllene dieselringen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:03 CEST

Motorjournalisförbundet (VdM) i Tyskland hedrar SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson med den prestigefyllda gyllene dieselringen för sitt extraordinära engagemang för barnsäkerhet och i bilsäkerhetsforskning. Ringen vandrar mellan olika personer som gjort stora insatser för en säkrare trafik.

SAFERs årsrapport – summerar årets livräddande trafiksäkerhetsforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 10:00 CEST

SAFERs årsrapport för det tolfte verksamhetsåret är nu lanserad. Rapporten presenterar aktiviteter och forskning som bedrivits 1 april 2017 - 31 mars 2018. - Hållbar och säker mobilitet kan bara uppnås när engagerade personer arbetar tillsammans med en klar vision. Det är precis vad allt handlar om på SAFER; vi arbetar tillsammans för att rädda liv, säger Magnus Granström, SAFERs Föreståndare.

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Nyheter   •   Apr 16, 2018 13:23 CEST

Anders Lie från Transportverket, en partnerna i SAFERs Trafiksäkerhetscentrum, prognosen för döda och allvarligt skadade i trafiken, baserat på statistik och dagens kunskap om pågående teknikutveckling. Och det ser faktiskt riktigt lovande ut, även om det måste göras en del för att verkligen komma ner till noll.

​​​Viktigt MoU på plats - SAFER träffar Science and Technology Commission of Shanghai Municipality

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:49 CEST

Den 11 och 12 april gästades Göteborg av kinesiska Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (STCSM). Anledningen var undertecknandet av en avsiktsförklaring, eller ett så kallat MoU, mellan STCSM och Business Region Göteborg. Avsiktsförklaringen öppnar upp nya möjligheter för livräddande forskning inom SAFERs trafiksäkerhetscentrum.

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:50 CET

SAFER fortsätter att utöka sin projektportfölj med forskning för säkrare transporter genom automation. I det här projektet, iDolly, kommer forskare från Chalmers och Volvokoncernen i samverkan med flera andra företag att utveckla teknik för att transportera containers på allmänna vägar, helt autonomt utan förare.

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

Nyheter   •   Jan 31, 2018 14:02 CET

Ett av de största problemen vid utveckling av autonoma fordon är tillgången till verklig kördata och att testa de nya funktionerna. I SAFERs nya projekt ”Realsim för AD” kommer därför verktyg för simulering att utvecklas. Utmaningen är att få verktygen att likna verkligheten och här kommer SAFERs databaser, som innehåller mer är 5 miljoner kilometer insamlad kördata, till stor användning.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Föreståndare SAFER
  • mafhgnweushg.ghiraoonsoftregomew@cwwhaxxlmboerlcs.vgseko
  • 0734-060424

Om SAFER Trafiksäkerhetscentrum

​SAFER Trafiksäkerhetscentrum

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Adress

  • SAFER Trafiksäkerhetscentrum
  • Lindholmspiren 3A
  • 41756 Göteborg
  • Sverige