Pressmeddelande -

Årsstämma i Sagax

Vid AB Sagax årsstämma den 2 maj 2006 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition. Till preferensaktieägarna utdelas 0,52 kronor per aktie. Resterande vinstmedel avsätts till en särskild konsolideringsfond. Stämman beslutade välja om tidigare styrelseledamöterna Göran E Larsson, Hans Runesten, Staffan Salén, Johan Thorell och VD David Mindus. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Göran E Larsson till styrelsens ordförande. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut för övriga stämmofrågor. För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540 Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmenten lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgår till 427 000 kvadratmeter fördelat över 43 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till Nya Marknaden (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans