Pressmeddelande -

Emission av 1 000 000 preferensaktier slutförd

I samband med bolagets förvärv av fastigheten Romben 3 meddelade Sagax den 24 februari att förvärvet skulle delfinansieras genom en emission av 1 000 000 preferensaktier och 400 000 stamaktier under förutsättning av årsstämmans godkännande. Sådant godkännande lämnades den 2 maj. Sagax har nu slutfört emissionen av preferensaktierna och bolaget har därigenom tillförts 25 000 000 kr i eget kapital. Sagax har beslutat att inte genomföra någon emission av stamaktier. Denna del av köpeskillingen erlägges istället kontant För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540 Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmenten lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgår till 432 000 kvadratmeter fördelat över 44 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till Nya Marknaden (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans