Miljonutdelning till Göteborgsområdet för lyckad satsning på förbättrad vård i livets slutskede

Pressmeddelande -

Miljonutdelning till Göteborgsområdet för lyckad satsning på förbättrad vård i livets slutskede

Efter årsskiftet får Göteborgsområdet åtta miljoner kronor för arbetet med förbättrad vård i livets slutskede. Detta tack vare ett lyckat samarbete mellan Göteborgs Stad, kranskommunerna, primärvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Som enda storstadsregion i landet har Göteborgsområdet uppnått målet för den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” för vård av patienter i livets slutskede, även kallad palliativ vård. I Göteborgsområdet har man det senaste året lyckats registrera 73,5 procent av alla dödsfall i Svenska palliativregistret och samtidigt åstadkommit en förbättrad vårdkvalitet på 5,8 procent i snitt. För detta tilldelas man nu cirka åtta miljoner kronor till fortsatt utveckling och förbättring av den palliativa vården. Pengarna kommer att delas så att 70 procent går till kommunerna och 30 procent till regionen. 

Patientgrupp som växer snabbt – samarbete enda lösningen
En av nyckelpersonerna för den palliativa vården i Göteborg är Maria Taranger, överläkare och sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Att Göteborg som enda storstadsregion når upp till målen beror enlig henne främst på det goda samarbetet mellan Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Öckerö kommun, privat och offentlig primärvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Tillsammans med andra chefer från parterna ovan sitter hon i en arbetsgrupp för samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet. Där sker ett nära samarbete för att bland annat förbättra vård och omsorg för sköra äldre. De har enats om gemensamma riktlinjer och genomfört flera gemensamma utbildningar i palliativ vård för personal både från kommun och sjukhus.

– Det har gjort att vi har lärt känna varandra bättre och fått en gemensam syn på hur vi tillsammans förbättrar den palliativa vården. Det är viktigt då det handlar om sköra, äldre patienter som tyvärr ofta har skeppats fram och tillbaka mellan kommun och sjukhus. Men med relativt små medel kan de få det väsentligt bättre under sin sista tid i livet. Samtidigt är det en patientgrupp som blir allt större och det krävs ett gott samarbete mellan organisationerna för att kunna fortsätta erbjuda patienterna en god vård, säger Maria Taranger. 

Hälften dör inne på sjukhus – trots många olika alternativ 
Även om Göteborg är enda storstadsregionen i landet att uppfylla de nationella målen så är Maria Taranger noga med att påpeka att det finns mycket kvar att göra här. Data från Svenska palliativregistret visar tydligt att de som dör på sjukhus har den sämsta vårdkvaliteten i livets slut – en bild som är identisk i hela Sverige. Ändå är det på sjukhus som 30 procent av svenskarna tillbringar sin sista tid i livet och i storstäderna är det så i ännu högre utsträckning. Faktum är att hälften av alla göteborgare som dör gör det inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Jag tror att det är väldigt få som vill dö på sjukhus, särskilt då det finns så många andra bra alternativ inom bland annat kommunerna. De flesta hade nog hellre spenderat den sista tiden på en annan plats, till exempel i sitt hem med hjälp från avancerad sjukvård i hemmet, hemsjukvård, hospice eller på ett äldreboende. Därför måste vi våga fråga patienter som är döende om hur de ser på den sista tiden i livet och hjälpa dem få en så god livskvalitet som möjligt in i det sista, säger hon. 

Film som ska inspirera till fler brytpunktssamtal 
En helt avgörande faktor för att kunna planera för god palliativ vård är att läkaren från primärvården eller sjukhuset håller ett brytpunktssamtal med patienten. Det är ett samtal där man informerar om att patienten befinner sig i livets slutskede och tar reda på patientens önskemål för den sista tiden. För att få fler läkare att våga hålla detta samtal tog Maria Taranger initiativ till att göra en inspirations- och undervisningsfilm kallad ”Brytpunktssamtalet”. Filmen blev klar i december 2013 och ligger på Vimeo för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. I dagsläget har filmen visats över 7 000 gånger. 

Gemensamt pressmeddelande från Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet: Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Öckerö kommun, Närhälsan, privata vårdcentraler och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta: Svenska palliativregistret och ”Bättre liv för sjuka äldre” 
Svenska palliativregistret är ett register där vården för patienter i livets slutskede registreras utifrån cirka 30 frågor. Dessa handlar bland annat om patienten hade någon vid sig vid dödstillfället, om patienten fick dö på den plats hen hade önskat sig, om patienten hade fått ett brytpunktssamtal och om patienten var symptomlindrad. Syftet med registreringarna är att kunna följa vilka förbättringar som görs och därigenom utveckla kvaliteten i verksamheterna. 

”Bättre liv för sjuka äldre” är en nationell satsning som dåvarande regering startade 2010. Utifrån uppnådda prestationsmål tilldelas kommun, landsting och regioner extra resurser. För att få ta del av den nationella prestationsersättningen till förbättringar inom palliativ vård ska minst 70 procent av dödsfallen i kommunerna registreras i Svenska palliativregistret. Samtidigt ska det ske en minst femprocentig förbättring vad gäller munvård, vid-behovs-ordinationer mot ångest, smärtskattning samt brytpunktssamtal. 


Kontaktpersoner: 
Maria Taranger, överläkare och sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt kontaktperson från samverkansgruppen Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet. Maria Taranger nås via Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se. 

Susanne Landhage, projektledare för sammanhållen vård och omsorg i Göteborgs Stad, nås på telefonnummer 031-366 71 07 eller via 031-365 35 50. 

Micaela Kronberg Thor, utvecklingsledare för äldresatsningen Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet, nås på telefonnummer 0700-82 38 66. 


Foto:

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning
 • Hälso-, sjukvård
 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • härryda kommun
 • samverkan
 • primärvård
 • sahlgrenska universitetssjukhuset
 • palliativa
 • sköra äldre
 • samarbete
 • äldresatsning
 • palliativregistret
 • palliativ
 • närhälsan
 • mölndals stad
 • göteborgs stad
 • öckerö kommun
 • partille kommun
 • maria taranger

Regioner

 • Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.

Presskontakt

 Lena Mattsson

Lena Mattsson

Presskontakt Presskontakt 031-342 96 00

Lisa Räng

Presskontakt Presskontakt 031-342 96 00
Stefan Sarajärvi

Stefan Sarajärvi

Presskontakt Presskontakt 031- 342 96 00
Joakim Kenndal

Joakim Kenndal

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-082 46 08
Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt Kommunikationschef 073-648 09 30
Patientsekretess

Patientsekretess

Presskontakt
Fototillstånd inom sjukhuset

Fototillstånd inom sjukhuset

Presskontakt
Pressjour kvällar och helger

Pressjour kvällar och helger

Presskontakt 031- 342 96 00
Tyck till om pressrummet

Tyck till om pressrummet

Presskontakt