Skip to content
Sally R och Free2move inleder samarbete

Press release -

Sally R och Free2move inleder samarbete

Sally R och Free2Move har gemensamt undertecknat ett Partneravtal och därmed blir optimeringstjänsten ADA tillgänglig genom plattformen 2Connect

Integrationen mellan respektive företags tjänster möjliggör för fler fastigheter att spara mer energi på ett enklare sätt. Lösningen fungerar för alla sorters fastigheter och finns redan idag tillgänglig i 2Connect.

”Vi på Sally R är väldigt glada för det här samarbetet med Free2Move som gör ADA ännu mer tillgänglig och enklare att implementera för fastighetsbolag runtom i världen. Vi och Free2Move delar synen på hur fastigheter kan styras mer intelligent för att både spara energi, men också för att förbättra inomhusklimatet. Genom att samarbeta med IoT-plattformar gör vi ADA till en naturlig del av varje fastighets styrning och resa mot optimerad energianvändning”, säger Fredrik Tunberg, VD på Sally R

”Vi är mycket glada för samarbetet mellan Free2move och SallyR. Vi kan med detta skala upp och ytterligare förstärka vår servicelösning till Kund. Nu säkerställer vi en enkelhet och automatisk drift genom att ”skifta” analoga drifttimmar till digitala sekunder. Resultatet av detta stärker kundens driftnetto ytterligare utan att göra avkall på inomhusklimatet, och Free2move stärker sin egna marginal i affären”, säger Jan Ström VD på Free2move AB


Om Free2move

Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

För mer information: https://free2move.se/

Om Sally R

Sally R är ett svenskt cleantech-företag som med hjälp av rymdteknik utvecklar smart ventilations- och luftbehandlingsteknik för kommersiella fastighetsbyggnader. Detta för att säkra ett hälsosamt inomhusklimat med god luftkvalitet till lägsta möjliga energiförbrukning. Sally Rs vision är att alla ska andas bra luft.

För mer information: https://sally-r.com/


Subjects

Categories


Sally R är ett svenskt cleantech-företag som med hjälp av rymdteknik utvecklar smart ventilations- och luftbehandlingsteknik för kommersiella fastighetsbyggnader. Detta för att säkra ett hälsosamt inomhusklimat med god luftkvalitet till lägsta möjliga energiförbrukning. Sally Rs vision är att alla ska andas bra luft.

Press contacts

Fredrik Tunberg

Fredrik Tunberg

Press contact VD 0722034011

Less energy - Better air.

Sally R is a PropTech company from Sweden, redefining sustainability in the global real estate market. The company is specialized in developing innovative software solutions, and provides a cloud-based service that optimizes HVAC systems in buildings. The service achieves significant energy savings while securing safe and healthy indoor air quality.

Sally R AB
Navigatörgatan 10
721 32 Västerås
Sverige