Pressmeddelande -

83 procent av svenska folket vill ha alkolås i taxin

En överväldigande majoritet av svenska folket, 83 procent, kräver att taxibolagen installerar alkolås i sina bilar. Det visar en SIFO-undersökning som Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och försäkringsbolaget SalusAnsvar låtit genomföra. Undersökningen visar att fem procent av alla som åkt taxi varit oroliga för att föraren har varit berusad. I Stockholmsområdet har hela nio procent varit oroliga för berusade förare, medan motsvarande siffra i Småland bara är en procent. En stor majoritet, 83 procent, tycker att man kan kräva av taxibolagen att deras bilar utrustas med alkolås. Denna åsikt är vanligare bland kvinnor där 88 procent tycker att taxibilarna ska ha alkolås medan motsvarande siffra för män är 77 procent. – Undersökningen ger en tydlig signal till hela taxibranschen att allmänheten vill se fler alkolås. De taxibolag som installerar alkolås i sina bilar erbjuder kunderna förbättrad service, kvalitet och trafiksäkerhet, säger MHF:s vd Tom Bjerver och SalusAnsvars vd Carl-Viggo Östlund i ett gemensamt uttalande. Undersökningens resultat baseras på telefonintervjuer genomförda av SIFO bland allmänheten. De som har intervjuats är 15 år och äldre. Undersökningen genomfördes under perioden 2-4 maj 2006. Hela undersökningen kan hämtas på: www.mhf.se/sifotaxi.aspx MHF och SalusAnsvar har sedan december 2002 drivit ett gemensamt arbete för att alla bilar i Sverige ska utrustas med alkolås. Som ett led i arbetet har SalusAnsvar bland annat sänkt trafikförsäkringspremien med 50 procent för bilar med alkolås. För ytterligare information: Tom Bjerver, vd MHF, 08-555 765 56, 0702-31 10 58 Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Maria Agge, projektchef konsument MHF, 08-555 765 59, 0765-48 97 18 Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. MHF har cirka 40 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och cirka 310 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet. SalusAnsvar AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

Ämnen

  • Ekonomi, finans