Pressmeddelande -

Sametinget och Miljö- och Energidepartementet startar fördjupad dialog om framtida klimatarbete

För att skapa goda förutsättningar för ett bra samarbete under COP 22 och framöver i klimatarbetet inleds arbete efter COP 21 med förberedelser för hur inkluderingen av Sametinget i den svenska delegationen till COP 22 ska genomföras. 

Förberedelserna sker i dialog med Sametinget och omfattar bland annat Sametingets närmare roll inom delegationen, i förberedelsearbetet för COP22 och andra relevanta frågor. Förhoppningen är att formerna för samarbetet ska kunna formaliseras så långt möjligt.

- Vårt mål är en överenskommelse om hur Sametinget ska inkluderas och ges utrymme i det internationella klimatarbetet i fortsättningen, säger Josefina Skerk, vice styrelseordförande i Sametinget.

- Sametinget bidrar redan idag på COP21 med sina erfarenheter och kunskaper i förhandlingarna. Det är väldigt kul att nu påbörja ett fördjupad samarbete med Sametinget i det internationella klimatarbetet, säger Yvonne Ruwaida, statssekreterare med ansvar för klimat på Miljö- och Energidepartementet.

För ytterligare information kontakta:

Vice styrelseordförande Josefina Skerk, tel 070-582 2121

Statssekreterare Yvonne Ruwaida nås via pressekreterare Helena Hellström Gefwert, tel 072-241 00 42

Ämnen

  • Minoriteter

Regioner

  • Östersund

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Presskontakt

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42