Pressmeddelande -

Svenska tjänster för personer med särskilda behov på export

Samtrans AB, som är ledande inom transporter för personer med särskilda behov i Stockholm har sedan en tid undersökt möjligheterna att exportera sina tjänster och har nyligen fått ett viktigt genombrott. I dagarna tecknades avtal med Careem, en konkurrent till Uber, som är grundat i Förenade Arabemiraten av svensken Magnus Olsson. Enligt avtalet ska Samtrans lokala bolag, Inclusion Services LLC, utföra resor som bokas i Careems app under namnet ”Assist”. Bolagen har båda ambitionen att utöka tjänsten till samtliga platser där Careem är verksamma. Careems vd för Gulfländerna, Bassel Al Nahlaou, säger i Gulf News:

"Att spela en roll för att ge människor med särskilda behov mer frihet att komma ut och träffa sina vänner, åka på lunch, åka till köpcentret, allt vi tar för givet är ett riktigt privilegium och något vi hoppas kunna expandera till varje stad vi arbetar i."

Careem finns för närvarande i över 70 städer i mellanöstern och expanderar stadigt. Tidigare i år fick man dessutom en investering från kinesiska Didi vilket ytterligare ökar möjligheten till expansion av svenska tjänster till en världsmarknad.

Ingemar Fredriksson, vd för Inclusion Services i Abu Dhabi, är hoppfull om samarbetet:

"Vi hoppas kunna använda den här affärsmodellen för att ta våra tjänster över hela Mellanöstern och på sikt betjäna varje stad som Careem arbetar i. Det är också en mycket positiv dag för transportbranschen internationellt, att kunna bredda sitt erbjudande till de personer som behöver det mer än någon annan. Friheten att komfortabelt komma ut med respekt och värdighet är något som alla förtjänar. Något vi i Sverige tar för givet sedan många år tillbaka men något som inte är lika vanligt i andra delar av världen.

Vi har genom våra marknadsundersökningar funnit att Sverige är världsunika i den här typen av tjänster vilket vi även fått bekräftat av alla vi mött här i Förenade Arabemiraten. Förutom avtalet med Careem har vi tecknat avtal med flera sjukhus och våra tjänster, som initialt riktar sig till privatpersoner, går även att boka via hotell i Abu Dhabi och olika researrangörer."

Den statliga stiftelsen för inkludering, SEDRA, lovprisar samarbetet mellan Careem och Inclusion Services i ett uttalande från Program Manager Renate Bauer-Richter:

"Transport räknas som en avgörande faktor för att människor med särskilda behov ska kunna leva ett självständigt liv, tillgången till att enkelt kunna boka sådana anpassade tjänster är en annan viktig komponent. Med tanke på att ett oberoende deltagandet i alla aspekter av livet bidrar väsentligt till den övergripande livskvaliteten välkomnar SEDRA-stiftelsen det gemensamma initiativet mellan Careem och Inclusion Services som ett steg mot en mer tillgänglig Abu Dhabi. Framgångsrik integration bygger på spjutspetslösningar som ökar självförtroendet hos personer med funktionsnedsättning."

För ytterligare information kontakta:

Anders Larsson, vd, Samtrans AB

073-655 74 06

anders.larsson@samtrans.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Regioner

  • Stockholm

Samtrans ingår i TransportIT Group AB och är ett av Sveriges ledande företag inom området persontransporter för personer med speciella behov. Samtrans har cirka 750 fordon anslutna. Samtrans är verksamt inom bland annat kommunala transporter, skolskjuts, färdtjänst och Rullstolstaxi.

Styrelseordförande: Leif Zetterberg
VD: Anders Larsson