Delårsrapport första kvartalet 2006

Tid 2 Maj 2006 14:00 – 14:00

Plats Telefonkonferens

Fortsatt stark utveckling • Orderingång +23 %*, 20 985 MSEK • Fakturering +15 %*, 17 481 MSEK • Resultat efter finansnetto +42 %, 2 684 MSEK • Periodens resultat +42 %, 1 939 MSEK • Avkastning på sysselsatt kapital 25,1 % (20,3 %) • Kassaflöde +91 %, 2 379 MSEK • Vinst per aktie +48 %, 7,70 SEK Ytterligare information kan erhållas per tfn 026-26 10 01. En telefonkonferens kommer att hållas den 2 maj kl. 14.00. För ytterligare information hänvisas till www.sandvik.com Sandviken den 2 maj 2006 Sandvik AB; (publ) Lars Pettersson Verkställande direktör och koncernchef Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/8F/BF/wkr0001.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll