Pressmeddelande -

Delårsrapport tredje kvartalet 2005

Fortsatt tillväxt och ökad vinst • Resultatet efter finansnetto ökade 26 % till 2 126 MSEK, 38 % justerat för engångspost 2004 (153 MSEK). • Orderingången ökade med 16 %* till 16 480 MSEK. • Faktureringen ökade 12 %* till 15 554 MSEK. • Periodens nettoresultat ökade 23 % till 1 529 MSEK. • Vinst per aktie ökade 28 % till 6,00 SEK, +40 % justerat för engångspost 2004. • Kassaflödet ökade 80 % till 2 932 MSEK. Rapporten för tredje kvartalet har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Helårsrapporten för räkenskapsåret 2005 offentliggörs den 8 februari 2006. Ordinarie bolagsstämma äger rum i Sandviken den 2 maj 2006. Ytterligare information kan erhållas per telefon 026-26 10 01. En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 3 november kl 14.00 på Operaterrassen i Stockholm. För ytterligare information hänvisas till www.sandvik.com Sandvik AB 811 81 Sandviken 026 26 00 00 www.sandvik.com org.nr: 556000-3468

Ämnen

  • Ekonomi, finans