Pressmeddelande -

Sandvik AB genomför split 5:1 med avstämningsdag den 12 juni 2006

Sandvik AB genomför nu den av bolagsstämman den 2 maj 2006 beslutade spliten om 5:1. Avstämningsdag för spliten blir den 12 juni 2006, innebärande att sista dag för handel i Sandvik-aktien före split blir den 7 juni 2006 och första dag för handel i Sandvik-aktien efter split blir den 8 juni 2006. Sandviken den 23 maj 2006 Sandvik AB (publ) Ytterligare information kan erhållas av Per Nordberg, Vice VD och ekonomidirektör i Sandvik AB, tel 026-26 10 60. Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda, verksamhet i 130 länder och en omsättning på ca 63 000 MSEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans