Pressmeddelande -

Sandvik förvärvar svensk-japanska Hagby-Asahi

Sandvik har träffat en preliminär överenskommelse med Asahi Industrial Diamond Co Ltd, Japan, om förvärv av Hagby-Asahi AB, inklusive dotterbolag i Finland, USA och Kanada. Hagby-Asahi är en av marknadens ledande tillverkare och leverantör av diamantborrverktyg, utrustning för gruv-, anläggnings- och verkstadsindustri samt kärnborrningsriggar för mineralprospektering. Förvärvet beräknas slutföras den 1 juli 2006. Hagby-Asahi AB omsatte cirka 160 MSEK år 2005. Företagets huvudkontor är beläget i Nora, Sverige. Förutom produktion i Nora finns även säljkontor i Finland, USA och Kanada. Företaget har cirka 100 anställda. Hagby-Asahi AB kommer att ingå i Sandvik Mining and Construction men kommer även att förse affärsområde Sandvik Tooling med produkter och tjänster inom diamantverktyg. - Förvärvet är i linje med den långsiktiga strategin för Sandviks fortsatta lönsamma tillväxt. Hagby-Asahi har en stark position på marknaden, speciellt i Norden, och genom förvärvet avser vi att fortsätta expansionen globalt inom prospektering. Hagby-Asahis styrka inom kärnborrningsteknik och mineralprospektering kompletterar Sandviks befintliga verksamhet och Hagby-Asahi kan utnyttja Sandviks globala resurser, säger Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction. Asahi Industrial Diamond, Co Ltd kommer fortsättningsvis vara leverantör till Hagby-Asahi för diamantborrverktyg och andra relaterade produkter. Ytterligare information kan erhållas av Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction, 026-26 51 51. Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special-legeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 63 000 MSEK. Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Omsättningen är 20 600 MSEK och antalet anställda cirka 10 600. Hagby-Asahi AB grundades 1960 med namnet Hagby Bruk AB. Hagby-Asahi är idag en ledande leverantör av diamantverktyg och diamantborrmaskiner med tillbehör. Design, utveckling och tillverkning sker i Nora, Sverige, och produkterna säljs över hela världen. Hagby-Asahi har en omsättning på cirka 150 MSEK och har ungefär 100 anställda. Hagby-Asahi AB är ett helägt dotterbolag till Asahi Diamond Industrial Ltd, Japan. Moderföretaget är världens största tillverkare av diamantvektyg med fabriker i Japan och dotterföretag i Sydkorea, Taiwan, Sverige, Australien, Frankrike, Storbritannien och USA. Asahi Diamond Industrial Group har 1 600 anställda och en omsättning på ungefär 2 300 MSEK.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster