Pressmeddelande -

Sandvik slutför förvärvet av australiensiska SDS Corporation

Sandvik tillkännagav den 7 april erbjudandet om förvärv av det australiensiska företaget SDS Corporation. Förvärvet förutsatte bland annat ett godkännande från aktieägare representerande minst 90 % av aktierna. Sandvik hade vid budperiodens slut fått in 98,21 % av aktierna i SDS Corporation. Därmed kommer förvärvet att slutföras enligt plan och resterande aktier att tvångsinlösas. SDS Corporation konsolideras från 1 juni och avlistning från den australiensiska börsen beräknas vara genomförd före juni månads utgång. Sandviken den 30 maj 2006 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction, telefon 026-26 51 51 eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, telefon 026-26 10 23. Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special-legeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 63 000 MSEK. Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Omsättningen är 20 600 MSEK och antalet anställda cirka 10 600.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster