Pressmeddelande -

Sandvik slutför förvärvet av svensk-japanska Hagby-Asahi

Sandvik tillkännagav den 11 maj 2006 att bolaget träffat en preliminär överenskommelse med Asahi Industrial Diamond Co Ltd, Japan, om förvärv av Hagby-Asahi AB. En slutlig överenskommelse har undertecknats den 30 maj till en köpeskilling av 135 MSEK. Hagby-Asahi kommer att konsolideras inom Sandvik Mining and Construction från 1 juli. I samband med undertecknande av förvärvsavtalet undertecknades också ett långsiktigt leveransavtal för diamantborrkronor från Asahi till Sandvik Mining and Construction vilket ytterligare förstärker Sandviks produkterbjudande inom mineralprospektering. Sandviken den 31 maj 2006 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction, telefon 026-26 51 51 eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, telefon 026-26 10 23. Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special-legeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 63 000 MSEK. Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Omsättningen är 20 600 MSEK och antalet anställda cirka 10 600. Hagby-Asahi AB grundades 1960 med namnet Hagby Bruk AB. Hagby-Asahi är idag en ledande leverantör av diamantverktyg och diamantborrmaskiner med tillbehör. Design, utveckling och tillverkning sker i Nora, Sverige, och produkterna säljs över hela världen. Hagby-Asahi har en omsättning på cirka 150 MSEK och har ungefär 100 anställda. Hagby-Asahi AB är ett helägt dotterbolag till Asahi Diamond Industrial Ltd, Japan. Moderföretaget är världens största tillverkare av diamantvektyg med fabriker i Japan och dotterföretag i Sydkorea, Taiwan, Sverige, Australien, Frankrike, Storbritannien och USA. Asahi Diamond Industrial Group har 1 600 anställda och en omsättning på ungefär 2 300 MSEK.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster