Pressmeddelande -

Lärarnas agenda 2030 – för bästa undervisningen i hållbarhet

Lärarnas agenda 2030 är den första boken i sitt slag som kombinerar pedagogik och hållbarhet. Boken är skriven för skolan men passar alla som arbetar med Agenda 2030 – lärare, skolledare, studenter och skolhuvudmän, likväl som utbildningsledare och fortbildare inom hållbarhet.

Boken är skriven av experter inom pedagogik och hållbarhet. Tillsammans lyfter de fram aktuella faktatrender och utlåtanden från hållbarhetsexperter, sakkunniga och lärare. Detta varvas med undervisningsexempel, angreppssätt och metoder för att öka förståelsen för globala samband. Ett innehåll som ger läsaren redskap att göra medvetna val, pröva sina tankar och idéer, sätta ord på känslor och pröva sina åsikter mot andra. Ett aktivt arbete som skapar en generation med förmåga att ta tuffa beslut och hitta lösningar för en hållbar värld.

–  Styrkan och originaliteten med boken är att författarna kommer från helt olika skrån och är experter inom sina respektive ämnen. Charlotta bidrar med djupa kunskaper om pedagogik och didaktik, och Parul med expertis inom hållbarhet och Agenda 2030. En dynamisk duo! säger Anne Laurella, förläggare Högskola & Näringsliv, Sanoma Utbildning.

Författarna bakom boken är Charlotta Granath, förstelärare, lärarutbildare och författare och har prisats för sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter och inom pedagogik . Samt Parul Sharma, människorättsjurist, hållbarhetsexpert och författare. Tidigare ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • hållbarhet
  • undervisning
  • högskola
  • universitet
  • kurslitteratur
  • agenda 2030

Sanoma Utbildning startade 1993 och är ledande inom läromedel i Sverige från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola. Förlaget ger även ut litteratur inom ledarskap och näringsliv.

Ta del av vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterade om produktnyheter och insikter.    

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Kontakter

Rebecca Hamner

Presskontakt Head of Marketing & Brand