Gå direkt till innehåll
Undersökningen visar att dubbelt så många som tränar mer än fyra timmar i veckan gör det för att det är kul än de som tränar en till tre timmar i veckan. Foto: Jeff Thorén
Undersökningen visar att dubbelt så många som tränar mer än fyra timmar i veckan gör det för att det är kul än de som tränar en till tre timmar i veckan. Foto: Jeff Thorén

Pressmeddelande -

Ny rapport: Den fysiska hälsan bland studenter rankas som bättre än den mentala

Studenter rankar den fysiska hälsan som bättre än den mentala. Det visar en ny undersökning från Demoskop på initiativ av En Svensk Klassiker och Santander Consumer Bank som tillsammans arbetar för att få fler att investera i en hälsosam livsstil.

– Det vi ser i denna undersökning går lite emot den bild som tidigare målats upp kring bilden av 90-talister som en generation som mår väldigt dåligt – för de allra flesta i den här undersökningen mår bra. Men det finns ett stort glapp mellan studenter som mår väldigt bra och studenter som anger att de är psykiskt instabila, vilka är viktiga att fånga upp och ge rätt verktyg, säger Michael Thorén, vd En Svensk Klassiker.

Träning har länge lyfts av forskare som en viktig del för att minska psykisk ohälsa och öka välbefinnandet. Intressant är att denna undersökning visar att dubbelt så många som tränar mer än fyra timmar i veckan gör det för att det är kul än de som tränar en till tre timmar i veckan. Träningsfrekvensen verkar också hänga ihop med det fysiska välmåendet, och i viss mån även det psykiska. Framförallt de som inte tränar alls står ut, där hela 4 av 10 uppger att de har en dålig fysisk respektive psykisk hälsa.

Drygt en fjärdedel av studenterna mellan 20–30 år uppger att deras psykiska hälsa är dålig och nästan lika många att de är psykiskt instabila. Här svarar något fler kvinnor än män att de upplever sitt psyke som instabilt. Att behålla eller sänka vikten är en viktigare anledning till att träna bland dem som mår dåligt, än bland de som mår bra.

– Resultaten gör mig bekymrad över att så många upplever press och prestation kopplat till träning, samtidigt som den belyser det vi redan vet om och arbetat länge med för att komma åt. Träning ska hjälpa människor att må bra, inte dåligt. Vi fortsätter jobba för att rörelse ska vara lustfylld för alla, det är då vi också får mentala hälsoeffekter, säger Michael Thorén.

En Svensk Klassiker och Santanders Consumer Banks Instagram-serie Min Klassiker 2020 pågår för fullt, där man kan följa och inspireras av fyra studenter som ska genomföra En Svensk Klassiker. Till sin hjälp har de skidlegendaren Johan Olsson, triatleten Annie Thorén och hälsoinspiratören Stephan Wilson.

– Undersökningen visar vikten av att vi gemensamt hjälper studenter att investera i en hälsosam livsstil och erbjuda rätt verktyg för att komma dit, säger Jörgen Sandahl, Marketing Director på Santander Consumer Bank. Med Min klassiker 2020 vill vi lyfta lösningar till alla slags hälsoutmaningar som en student kan möta längs med vägen. Kanske viktigare nu än någonsin i och med coronapandemin och dess utmaningar, fortsätter Jörgen Sandahl.

Enligt Folkhälsomyndigheten riskerar coronapandemin innebära att folkhälsan försämras i Sverige. Sedan i mars har flera tusen motionärer gått miste om sitt mål med träningen när loppen tvingats ställa in. Att arbeta för att hålla folkidrotten i rörelse är av högsta prioritet.

Om undersökningen

Demoskop utförde undersökningen våren 2020 med 1000 studenter på Sveriges högskolor och universitet. Resultatet är samlat i rapporten HUR MÅR 90-TALISTERNA? Läs rapporten online här eller ladda ned den nedan. 

Om initiativet

Santander Consumer Bank är stolt huvudsponsor till En Svensk Klassiker sedan 2016. Tillsammans jobbar vi aktivt och gemensamt för att inspirera människor att investera i en hälsosam livsstil. Genom #MinKlassiker hoppas vi motivera och inspirera fler till träning och rörelse.

Kontakt

Lisa Stenberg
070 217 08 30
Kontakta Lisa

Ämnen

Vissa idéer är värda att förverkliga

I Sverige har Santander Consumer Bank en halv miljon kunder och erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering, betal- och kreditkort och delbetalning i butik.

Santander Consumer Bank är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 144 miljoner kunder och 200.000 anställda i 45 länder.