Pressmeddelande -

Kommuniké från Sapa ABs ordinarie bolagsstämma

Vid Sapa ABs ordinarie bolagsstämma i Stockholm kommenterade VD och koncernchef Kåre Wetterberg bland annat utvecklingen för verksamhetsåret 2005. Bolagsstämman beslutade att bolaget inte ska lämna någon utdelning. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Bolagsstämman beslutade att styrelsens sammansättning skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Till styrelseledamöter valdes Anders Carlberg, Ole Enger (ordförande), Marius Grönningsaeter (Chefjurist i Elkem), Frode Marthinsen, Dag Opedal samt Anders Ullberg. Till styrelsesuppleant valdes Svein-Tore Holsether (CFO i Elkem). Baard Haugen och Karin Aslaksen avböjde omval och lämnade styrelsen. Lennart Evrell som den 1 augusti 2006 tillträder som verkställande direktör och koncernchef i Sapa lämnade styrelsen. I anledning av ikraftträdandet av ny aktiebolagslag den 1 januari 2006, beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Norska Orklas dotterbolag Elkem kontrollerar idag cirka 98,6 procent av de utestående aktierna i Sapa. Både Elkem och minoritetsägare har begärt tvångsinlösen av resterande utestående aktier. Sapaaktien avnoterades från Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 17 juni 2005. Stockholm den 15 maj 2006 Styrelsen Sapa AB För ytterligare information kontakta Gabriella Ekelund, Informationschef, tel: 070-953 08 53.

Ämnen

  • Ekonomi, finans