Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Press releases   •   Aug 23, 2017 07:49 CEST

Kommunstyrelsen får förslag om att tilldela 2,7 milj kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i olika skolformer. - Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

​Ja till avtal om fler tillnyktringsplatser i länet

Press releases   •   Aug 23, 2017 07:54 CEST

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

​Ny kommundirektör till Säters kommun

​Ny kommundirektör till Säters kommun

Press releases   •   Dec 03, 2019 13:40 CET

Säters kommun har beslutat anställa Marita Skog som kommundirektör. Marita Skog är för närvarande utvecklingsdirektör i Eskilstuna kommun, och har tidigare varit kommunchef i Vingåker och Härnösands kommuner.

​Pressinbjudan: Nytt samarbetsavtal sluts för fäboden i Säterdalen

​Pressinbjudan: Nytt samarbetsavtal sluts för fäboden i Säterdalen

Press releases   •   Jan 28, 2019 13:10 CET

Nu är det klart med ny fäbodaktör till sommarsäsongen 2019 i Säterdalen. Den populära fäboden som var stängd för renovering och upprustning förra året kommer alltså i år att kunna öppnas. Imorgon avslöjas det vilka de nya aktörerna är och det finns chans att träffa dem.

​Säters hushållsnära avfall hämtas av Borlänge

​Säters hushållsnära avfall hämtas av Borlänge

Press releases   •   Jan 31, 2019 10:15 CET

​Säter och Borlänge har ett samverkansavtal kring avfallsfrågor, och nyttjar genom det varandras erfarenheter, kompetenser och resurser där det är möjligt. Nu inleds gemensam avfallsinhämtning, något som minimerar transportbehovet och kommer båda kommunerna till nytta. Från den 1 februari är det Borlänges Energis sopbilar som hämtar det hushållsnära avfallet i Säter.

Fritidsbank föreslås

Press releases   •   May 15, 2019 16:23 CEST

​En fritidsbank för utlåning av sport- och friluftsartiklar förslår fritidsutskottet ska inrättas i Säters kommun. - Det är både ett ekonomisk och miljömässigt projekt, som kommer få flera goda effekter, säger Mats Nilsson, fritidsutskottets ordförande.

​Julgåva blir sommargåva

​Julgåva blir sommargåva

Press releases   •   May 06, 2020 06:29 CEST

​Säter satsar mer på sommarjobb för kommunens unga

Press releases   •   Mar 22, 2017 13:47 CET

Vid tisdagens möte beslutade kommunstyrelsen om en förstärkt satsning på sommarjobb för kommunens unga. Under 2016 erbjöd Säters kommun de ungdomar som slutade 9:e klass samt 30 st gymnasieungdomar feriearbete. För 2017 finns det 113 niondeklassare som ska erbjudas feriearbete. I år ska 47 gymnasieungdomar erbjudas feriearbete och de extra 17 jobben ska gå till elever från gymnasieår 1.

Unik invigning av ny skola, förskola, bibliotek och sporthall i Stora Skedvi - framtidsbygden

Unik invigning av ny skola, förskola, bibliotek och sporthall i Stora Skedvi - framtidsbygden

Press releases   •   Aug 28, 2018 13:13 CEST

​Medierna inbjuds till invigningen av Stora Skedvi nya skola, förskola, bibliotek och sporthall. Stora Skedvi är en framtidsbygd och Säters kommun har gjort en stor satsning i och med byggnationen. Moderna byggnader, byggda för modern verksamhet tryggar utvecklingsmöjligheterna för bygden. Den 1:a september är det dags för invigningen.