Gå direkt till innehåll
Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB
Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB

Pressmeddelande -

Åtta av tio valde tre månaders bindningstid i juli

80 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid. Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det en ökning med hela 10 procentenheter.

Majoriteten av alla nya bolånetagare väljer fortfarande kortast möjlig bindningstid

Åttio procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan i juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid.

Övriga bindningstider i juli

I juli (juni inom parentes) valde 4(4) procent ettårig bindningstid och 4 (5) procent tvåårig bindningstid. 4 (4) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I juli valde 7 (8) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

- Det är fortfarande vanligast att välja kortast möjlig bindningstid. Under juli var det 80 procent av SBAB:s nya låntagare som gjorde det. Sommarmånaderna utgör uppenbart inget undantag. Jämfört med genomsnittet för hela förra året visar julisiffran en ökning med hela 10 procentenheter, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- Möjligen är det så att de som köper bostad för första gången eller som byter bostad i stor utsträckning av bekvämlighetsskäl väljer kortast möjliga bindningstid i ett läge då det är så många andra beslut som ska fattas och att man därför väljer att avvakta med beslutet om att binda på längre tid. Det skulle vara intressant att se hur många som väljer ett annat upplägg efter en tid och om man då väljer att binda hela eller delar av lånet. Det är något jag ska undersöka vidare, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2017 2018 2019 Maj Juni Juli
3 månader 66 75 70 78 78 80
1–4 år 33 23 28 15 14 13
5–10 år 1 1 4 8 8 7
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär

Ämnen

Taggar


SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Claudia Wörmann

Claudia Wörmann

Boendeekonom 0709906814
Erik Wennergren

Erik Wennergren

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37